Zenica: Predložena Inicijativa za reviziju plana odvoza smeća na području grada Zenica nije dobila potrebnu većinu

Zenica: Predložena Inicijativa za reviziju plana odvoza smeća na području grada Zenica nije dobila potrebnu većinu

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Zenica, vijećnik Elmir Duvnjak u skladu sa Statutom Grada i Poslovnikom o radu vijeća kao dopunu dnevnog reda podnio je tačku „Razmatranje Inicijative za reviziju plana odvoza smeća na području grada Zenica“.

S obzirom na pritužbe građana zbog slabog i neredovnog odvoza smeća, predložen je Zaključak da Gradsko vijeće prihvati predloženu Inicijativu za reviziju plana odvoza smeća, te zaduži Službu za komunalne poslove da izvrši analizu, revidira plan odvoza smeća i dostavi vijeću na razmatranje u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 30 dana.

Nažalost, sa 13 glasova „ZA“, dopuna dnevnog reda nije dobila potrebnu većinu.