Zenica: Plaćanje parkinga digitalnim putem kroz aplikaciju GoParking

Zenica: Plaćanje parkinga digitalnim putem kroz aplikaciju GoParking

Grad Zenica i JP “Parking servis” d.o.o. Zenica, u saradnji sa kompanijom Lanaco, u sklopu pametnog rješenja GoParking, od marta 2023. godine građanima ali i turistima omogućit će digitalni način naplate parking karata.

Uvođenjem digitalnog načina naplate parking karata putem SMS poruka i bankovnih kartica – Online kroz GoParking aplikaciju nadogradit će se trenutni sistem i ponuditi još jedan od načina da se obezbijedi, olakša i uštedi vrijeme plaćanja parkinga.

Pretvarajući realne podatke u informacije, pametni parking utječe na odluke vozača i vrijeme koje je potrebno da bi se pronašlo slobodno parking mjesto, dajući im mogućnost da to vrijeme utroše u druge aktivnosti.

– Na osnovu GPS lokacije aplikacija nudi da pronađete sve obilježene javne parkinge u gradovima, članovima GoParking zajednice, te mogućnost korištenja navigacije do odabranog parking mjesta – navodi se.

Projekt ‘Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH’, uz finansijsku podršku programa develoPPP iz Njemačke, realizuju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), kompanije Lanaco, DVC Solutions i Bit Alijansa (udruženje IT kompanija u BiH).

U projektu učestvuje pet pilot jedinica lokalne samouprave (Pale, Prijedor, Tešanj, Zvornik i Zenica) kojima se pruža asistencija u formulisanju vizije pametnog grada i procesu akcionog planiranja transformacije, koordinirano sa postojećim strategijama i planskim procesima.

U svakoj lokalnoj samoupravi simultano će biti realizovani demonstracioni projekti da bi se podigle sposobnosti administracije da upravlja tranzicijom u pametni grad i da se steknu dragocjena iskustva, istovremeno da se testiraju u praksi pametna rješenja i njihov utjecaj na poboljšanje usluga za građane. Izabrana su smart city rješenja pametnog parkinga („GoParking“, koji je razvio Lanaco) i sistem za prijavu komunalnih problema („Građanska patrola“, DVC Solutions).

Kompanija LANACO gradeći lidersku poziciju u IT industriji Bosne i Hercegovine, ali i regije u proteklih 30 godina kreirala je veliki broj softverskih rješenja, u saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava, GoParking rješenje je jedno od takvih.

– Benefiti digitalnog načina naplate parking karata su višestrani kako za sam grad tako i za građane, kao krajnje korisnike GoParking rješenja. Korisnik neće više biti obavezan da istakne parking kartu na vidno mjesto u automobilu, jer će informaciju o validnosti kupljene parking karte kontrolor dobiti iz sistema – saopćio je Grad Zenica.

Neki od benefita za parking servis i lokalnu zajednicu, naplate parking karata kroz GoParking rješenje, su manji operativni troškovi za izradu parking karata, povećanje produktivnosti kontrolora na terenu bržim očitanjem validnosti parking karte te prijem notifikacija od administratora sistema (Parking službe) kao što su obavijesti o isteku parking karte.

Izvor: FENA