ZENICA: Obavijest za studente koji su aplicirali na Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija

ZENICA: Obavijest za studente koji su aplicirali na Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija

Komisija za obradu aplikacija Službe za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti je nakon završenog roka za predaju zahtjeva po objavljenom Konkursu za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području ZDK obradila zaprimljene aplikacije, iste bodovala i rangirala kandidate na preliminarnoj listi prema broju bodova ostvarenim na Konkursu.

Eventualne prigovore (obrazložene i utemeljene na dokazima) na preliminarnu listu, kandidati mogu podnijeti Službi za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti u roku od 8 dana od dana objavljivanja preliminarne liste na oglasnoj ploči Gradske uprave Zenica kao i na web stranici Grada.

Spisak studenata koji ne ispunjavaju uslove za dodjelu stipendija pogledajte na:

Spisak studenata koji su u konkurenciji za dodjelu stipendija pogledajte na:

zenica.ba