ZDK: Poništenje i ponovni Oglas za imenovanje predsjednika i članova UO UNZE ispred osnivača

ZDK: Poništenje i ponovni Oglas za imenovanje predsjednika i članova UO UNZE ispred osnivača

Na osnovu člana 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), ministar Ministarstva
za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kanton

PONIŠTAVA OGLAS
ZA IMENOVANJE NA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG
ODBORA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA OSNIVAČA

objavljen u „Službenim novinama FBiH“, broj: 11/22 od 11.2.2022. godine i u dnevnom listu „Oslobođenje“ od 9.2.2022. godine.

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), i člana 17.a Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici – Prečišćeni tekst – („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/18, 10/18 i 13/21), a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju Standarda i kriterija Vlade Zeničko-dobojskog kantona za imenovanja/nominiranja na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/15, 7/15 i 11/16), ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona objavljuje

PONOVNI OGLAS
ZA IMENOVANJE NA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG
ODBORA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA OSNIVAČA

Oglašavaju se upražnjene pozicije u Upravnom odboru Univerziteta u Zenici:
1. iz reda osnivača – predsjednik Upravnog odbora;
2. iz reda osnivača – tri (3) člana Upravnog odbora.

Izvor: zdk.ba