ZDK: Javni konkurs za imenovanje članova Nezavisnog odbora

ZDK: Javni konkurs za imenovanje članova Nezavisnog odbora

Na osnovu člana 33. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona – Treći prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 14/18, 18/18-Isp., 7/19 i 7/20), a u vezi sa članom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 24. stav (2), (3), (4) i (5) i člana 25., 26., 27. i 28. Zakona
o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/18, 6/19, 22/19, 21/20 i 10/21), Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na 3. sjednici, održanoj dana 19.12.2022. godine, objavljuje Javni konkurs za imenovanje članova Nezavisnog odbora. Tekst oglasa u prilogu:

Izvor: zdk.ba