Zahvaljujući inicijativi Rame Isaka, ZDK uskoro uvodi porodiljske naknade u iznosu od 1000 KM

Zahvaljujući inicijativi Rame Isaka, ZDK uskoro uvodi porodiljske naknade u iznosu od 1000 KM

Zahvaljujući Inicijativi zastupnika dr.sc. Rame Isaka da se svim porodiljama u ZDK omogući 1000 KM za vrijeme porodiljskog bolovanja koju je podnio na Skupštini održanoj 03.02.2022. godine, o čemu smo već ranije pisali, kako bi se na taj način izvršilo usklađivanje statusa porodilja sa drugim kantonima, a time i omogućio stimulativan odnos prema politici nataliteta u kantonu i materijalna podrška porodicama sa djecom, ZDK će uskoro se pridružiti drugim kantonima i ujednačiti prava porodilja koje čine veoma bitnu ulogu u društvu.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona već narednog će mjeseca zastupnicima Skupštine ZDK-a predočiti na usvajanje rebalansirani budžet za 2022. godinu – najavio je u razgovoru za Fenu premijer tog kantona Mirnes Bašić.

ZDK će imati dodatne prihode i uvećan budžet unatoč činjenici da je prolongirana primjena izmjenjenog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine.
-Mi planiramo da idemo u izradu rebalansa budžeta, čija će okosnica biti naknada za porodilje koje će nam uzeti možda i 80 posto rebalansiranih sredstava koje smo planirali. Planiramo, kao i sarajevski, tuzlanski i drugi kantoni koji su uveli naknadu za zaposlene i nezaposlene porodilje, osigurati tu naknadu u iznosu od 1.000 KM – ističe Bašić.