Vlada ZDK usvojila Uredbu o formiranju Ureda za borbu protiv korupcije

Vlada ZDK usvojila Uredbu o formiranju Ureda za borbu protiv korupcije

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Uredbu o formiranju Ureda za borbu protiv korupcije, kao potpuno nezavisnog organa koji će se baviti prevencijom i borbom protiv korupcije.

Premijer Mirnes Bašić podsjetio je da se aktivnosti u oblasti borbe protiv korupcije vode od 2015. godine, u mandatu prethodne Vlade formiran je Tim za borbu i prevenciju protiv korupcije, a 2018. godine, prema uputama međunarodnih partnera, organiziran je zaseban Sektor za borbu protiv korupcije pri Ministarstvu za pravosuđe i upravu. Naglašava da je formiranje Ureda novi značajan iskorak u sistemskoj borbi protiv korupcije u ovom kantonu, koja je jedna od ključnih politika ove vlade.

-Nakon usvajanja Uredbe o formiranju Ureda za borbu protiv korupcije, predstoje aktivnosti na organizaciji samog ureda, donošenje sistematizacije i popunjavanje radnih mjesta. Smatramo da ćemo sa ovm aktivnošću zaokružiti cjelokupne aktivnosti na stvaranju sistemskog rješenja na borbi protiv korupcije – rekao je premijer Bašić, naglasivši da su u Budžetu ZDK za 2022. godinu predviđena sredstva za finansiranje rada Ureda.

Premijer će imenovati vršioca dužnosti sekretara Ureda koji Vladi treba predložiti sistematizaciju radnih mjesta, a popunjavanje Ureda izvršit će se preko Agencije za državnu službu FBiH. Predviđeno je da Tim za borbu i prevenciju korupcije nastavi djelovati sve dok se stvore uslovi da Ured za borbu protiv korupcije počne djelovati potpuno samostalno.

Ministar za pravosuđe i upravu Nebojša Nikolić naglasio je da je opredjeljenje Vlade da radi na sistemskim mjerama za prevenciju i borbu protiv korupcije te jačanju svijesti i uključivanju svih aktera u društvu u borbu protiv korupcije. ZDK je, dodaje, među pionirima u FBiH u borbi protiv korupcije, zahvaljujući aktivnostima Tima i međunarodnih partnera, prije svega OSCE-a koji maksimalno stoji uz ovaj projekat.

-Mi u svakom organu kantonalnog nivoa imamo povjerenike kojima je posao da rade na prevenciji korupcije. Sigurno je da su ovo počeci, ali sistemski koji će u narednom periodu kroz ovakav vid organiziranja dati bolje rezutate – rekao je Nikolić.

Press služba ZDK