Vlada ZDK-a pokrenula postupak dodjele koncesije RMU Zenica

Vlada ZDK-a pokrenula postupak dodjele koncesije RMU Zenica

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je na današnjem zasjedanju Prijedlog odluke o pristupanju provođenju procedure dodjele koncesije za eksploataciju mrkog uglja na području Grada Zenica.

Premijer ZDK-a Mirnes Bašić istakao je kako su prije par godina zaključili koncesiju s Rudnikom mrkog uglja Kakanj.

-Već drugu godinu radimo na tome da i Rudnik Breza i Zenica zaključe ugovore o koncesiji s Kantonom. Danas smo donijeli odluku da se pokreću sve te aktivnosti, a sada slijede i druge aktivnosti – raspisivanje javnog poziva, prijavljivanje potencionalnih koncesionara, u ovom slučaju RMU Zenica. Vidjet ćemo da li RMU Zenica ispunjava kriterije i uslove raspisanog javnog poziva – kazao je Bašić.

Gradsko vijeće Grada Zenica, napominje, dalo je svoju pozitivnu odluku te se ide u proceduru dodjele i potpisa koncesije s RMU Zenica. Ranije su obavljene sve procedure javnog poziva za potpis ugovora s RMU Breza, ali taj postupak, još nije okončan jer se “eksplataciono polje RMU Breza prostire na dva kantona”. Zato se u taj postupak, smatra kantonalni premijer, mora uključiti i FBiH.

Razmatrana je i revizija Finansijskog izvještaja Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za 2020. godinu, koju je sačinio Ured za reviziju institucija FBiH. Bašić ističe kako su izvještaj primili k znanju te zadužili ZZOZDK da, u ostavljenom roku iz nalaza, otkloni preporuke koje je naložio Ured.

Usvojen je i Plan utroška sredstava za zaštitu, održavanje, rekonstrukcije i izgradnju regionalnih cesta za 2022. godinu Kantonalne direkcije za ceste ZDK, koja se nalazi u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline.

Kako je istakao resorni ministar Arnel Isak, za te je namjene ove godine planirano 20 miliona KM, od čega će 12 miliona KM biti utrošeno za redovno održavanje i rekonstrukciju cesta, a ostatak za investiciono održavanje i rekonstrukciju cesta. Za projekt investicionog održavanja Glavne gradske magistrale u Zenici (GGM), predviđeno je 2,1 milion KM.

-Taj se projekat ‘vuče’ već tri godine, zbog spore administracije u Gradskoj upravi Grada Zenica nismo uspjeli da dođemo do završne faze pa ga iz godine u godinu prenosimo. Ali, evo, ove smo godine malo ubrzali i Gradsku upravu, a i mi smo više uključili i ostale resurse. Dakle, idemo u završnu fazu – najavio je Isak, koji je dodao da su već izabrani izvođači radova i nadzor.

Dodatnih 800.000 KM planirano je za nastavak gradnje zeničkog GGM-a, a u tom će gradu biti realizirani i projekti nastavka gradnje ceste u naselju Janjići (400.000 KM), zatim u naselju Tetovu (200.000 KM), nastavak gradnje ceste u Nemili (200.000 KM), kružni tok prije puta za Lokvine.

Gradit će se, najavljuje Isak, kružni tok na regionalnoj cesti na ulazu u Visoko (600.000 KM); rekonstrukcija mosta u Olovu (1.200.000 KM); rekonstrukcija i izgradnja kružnog toka u Zavidovićima (300.000 KM).

-Također, prema vikend naselju Ponijeri u Kaknju planirali smo izgradnju i rekonstrukciju ceste u iznosu od 950.000 KM – dodao je Isak, koji je podvukao kako “nijedan grad nije izostavljen”.

Ministar zdravstva Adnan Jupić naglasio je kako se, mada je došlo do osjetnog poboljšanja, higijensko-epidemiološka situacija izazvana koronavirusom na području ZDK-a i dalje smatra nepovoljnom. Kantonalna bolnica Zenica ove, a Opća bolnica Tešanj prošle sedmice, ponovo su počele raditi i operacije iz “hladnog” operativnog programa, odnosno hirurški tretirati i pacijente koji nisu samo hitni slučajevi.

-Znatno je manji i broj smrtnih slučajeva bio tokom prošle sedmice. Mi smo svaku pauzu u pandemiji koronavirusa koristili da zdravstveni sektor vratimo što je moguće bliže normalnom djelovanju, a to podrazumijeva i operacije u “hladnom lancu”. Bolnice počinju s nesmetanim radom – kazao je Jupić.

Izvor: fena.ba