Usvojen prostorni plan za Vareš, sve ide na ruku Eastern Miningu i arapskim investitorima

Usvojen prostorni plan za Vareš, sve ide na ruku Eastern Miningu i arapskim investitorima

Vlada Zeničko-dobojskog kantona prihvatila je mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline te utvrdila Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan općine Vareš u periodu od 2018. do 2038. godine, koja će biti upućena u skupštinsku proceduru.

Resorni ministar Arnel Isak naglašava da je ovo ministarstvo reagiralo u rekordnom roku kako bi se stvorili uslovi da se Prostorni plan što prije nađe, prvo na dnevnom redu Vlade, a ubrzo i Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Interes Općine Vareš, kao i brojnih investitora, među kojima su “Easter Mining” i arapski investitor koji planira izgradnju resorta na površini od 400 duluma razlog su ubrzane procedure.

“Razvoj je primarni interes i lokalne zajednice i Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Prostorni plan će biti upućen u Skupštinu i očekujem da će poslanici dati zeleno svjetlo”, rekao je ministar Isak.

Vlada je usvojila i Program utroška budžetskih sredstava za realizaciju kapitalnih projekata drugim nivoima vlasti iz oblasti cestovne infrastrukture za 2022. godinu, vrijedan 1,8 miliona KM.

Programom su obuhvaćeni Grad Zavidovići te općine Kakanj, Tešanj, Usora, Maglaj i Vareš, a predviđena je rekonstrukcija i sanacija ukupno 22 lokalna putna pravca.

Također, Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2022. godinu za LOT 1 i LOT 2, u ukupnom iznosu od 610.000 KM.

LOT 1 podrazumijeva sufinansiranje/finansiranje projekata koji se odnose na pružanje pomoći općinama, gradovima, komunalnim preduzećima u realizaciji projekata koji se odnose na aktivnosti kojima se doprinosi uspostavi određene infrastrukture za prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada pri deponijama i općinskim odlagalištima. Također podrazumijeva izgradnju pretovarnih stanica i drugih sadržaja namijenjenih selektiranju, recikliranju komunalnog otpada i odlaganju na uređenu regionalnu deponiju, rekonstrukciji infrastrukture, nabavci opreme i drugih sadržaja.

Odobreno je ukupno 16 projekata u vrijednosti 460.000 KM.

LOT 2 namijenjen je općinama, gradovima, komunalnim preduzećima u postupcima održavanja i sanacije postojećih općinskih odlagališta, finansiranju transportnih troškova za najudaljenije općine u odnosu na regionalnu deponiju, čišćenju obala rijeka, čišćenju i sanaciji divljih deponija i drugih aktivnosti.

Programom je obuhvaćeno 11 projekata ukupne vrijednosti 150.000 KM.

“Sve općine i gradovi koji su aplicirali ostvarili su određen iznos sredstava. Sredstva nešto manja u odnosu na prethodnu godinu, s tim da je ranije izvršena uplata sredstava prema ‘Eko kući Ponijeri’ u Kaknju u iznosu od 150.000 KM, a isti iznos je izdvojen i za nabavku solarnih panela za Regionalnu deponiju ‘Mošćanica’ u Zenici”, rekao je ministar Isak.

Najavio je da će uskoro biti realiziran i LOT 3 namijenjen nevladinom sektoru u iznosu od 150.000 KM.

Izvor: klix.ba