U Vladi ZDK održan sastanak o novom ekološkom projektu Svjetske banke

U Vladi ZDK održan sastanak o novom ekološkom projektu Svjetske banke

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić, sa saradnicima, ministrom finansija Josipom Lovrićem i ministrom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Arnelom Isakom, razgovarao je danas u svom uredu s delegacijom Svjetske banke u Bosni i Hercegovini koju je predvodio viši stručnjak za energetiku Rome Chavapricha.

Razgovarano je o novom projektu Svjetske banke koji će se direktno baviti pitanjima upravljanja kvalitetom zraka, smanjenjem zagađenja iz individualnih ložišta te smanjenjem emisija iz urbanog transporta. Projekt će se realizirati na području Federacije BiH, a nosilac će biti Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Istaknuto je da je u okviru pripreme projekta ranije održan online skup sa predstavnicima kantona te definisane tehničke potrebe, a namjera Svjetske banke je da kroz ovakve sastanke saslušaju potrebe i prijedloge kantona koji bi doprinijeli efikasnijoj realizaciji i postizanju ciljeva projekta.

Chavapricha je naglasio da će ovo biti prvi projekt Svjetske banke u BiH koji će direktno podsticati zamjenu izvora toplotne energije u individualnim domaćinstvima i prelazak sa kotlova na ugalj na eco-friendly goriva, poput peleta i biomase. Također je istakao da Svjetska banka u svim ovim projektima podržava koordinaciju svih nivoa vlasti, od nivoa države do lokalnih zajednica.

Premijer Bašić je rekao da je o pitanjima zaštite okoliša ranije održao sastanke s delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i ambasadoricom Švedske u BiH Johannom Stromquist, te da je zaštita okoliša jedna od ključnih politika i prioriteta koje je ova vlada definisala i Strategijom razvoja ZDK-a.

Naveo je da ZDK već realizira niz okolišnih projekata sa međunarodnim partnerima, kao što je projekt Energetska efikasnost u školama sa Svjetskom bankom, Energetska efikasnost u Kantonalnoj bolnici Zenica vrijedan 11 miliona eura, koji se finansira iz kredita EBRD-a, te projekt izgradnje Regionalnog vodovoda Plava vodi, koji se finansira iz kredita EBRD-a i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB).

Naglasio je da je ZDK industrijski kanton sa tri rudnika, jednom termoelektranom i više privrednih giganata, kao što su Tvornica cementa Kakanj, ArcelorMittal Zenica, Natron Hayat Maglaj, Mann+Hummel Tešanj i drugi, te da je opredjeljenje Vlade da kroz ulaganja u okoliš stvori uslove za održivi razvoj i čist okoliš.

-Imamo vlastite programe zaštite okoliša i akcione planove. Moramo realizirati ovakve projekte zajedno sa lokalnim zajednicama, radi zdravlja građana i kako bi osigurali normalan život u industrijskim sredinama, ali isto tako moramo osigurati stabilnost privrede i energetskog sektora – rekao je premijer Bašić.

Predložio je da se organizira zajednički sastanak predstavnika Svjetske banke, Vlade ZDK i lokalnih zajednica, budući da je kantonalni nivo nadležan za pitanja okoliša i izdvaja značajna finansijska sredstva za oblast okoliša, ali da većinu projekata realiziraju gradovi i općine.

Press služba ZDK