U toku asfaltiranje dionice regionalne ceste R457 Borovi – Arnauti

U toku asfaltiranje dionice regionalne ceste R457 Borovi – Arnauti

Nakon što je 14.09.2022. godine dok je obnašao poziciju ministra, Arnel Isak, u Vladi ZDK potpisao ugovor po LOT-u „3“, odnosno “Obnova i sanacija kolovoza cesta sa potpuno amortizovanim asfaltnim zastorom na dionicama regionalnih cesta „R457 Zenica-Arnauti stac. Km 12+900,00 do 13+900,00, R457 Zenica-Arnauti (Borovi-Džamija) sa preduzećem Almy-transport d.o.o. konačno je došlo vrijeme i u toku je asfaltiranje navedene dionice regionalnog puta R457 u dužini cca 730 m za što je opredjeljeno približno 400.000,00 KM sa PDV-om.

Navedena dionca puta koristiti će mještanima i olakšati životnu svakodnevnicu sa boljom infrastrukturom kakvu zaslužuje Babinski sliv.

Novi saziv Vlade ZDK u budžetu za 2023. godinu nije opredijelio sredstva za regionalnu cestu R457 Zenica – Arnauti – Kakanj te kako se nadaju mještani Babinskog sliva da će bar rebalansom budžeta pronaći načina da prioritet sadašnje Vlade bude kao i prethodne, a to je ulaganje u ovaj zenički kraj kao što su obećavali u predizbornim kampanjama.