TV Žurnal: Pogledajte film Kiseonik, život ili smrt?

TV Žurnal: Pogledajte film Kiseonik, život ili smrt?

Kiseonik, život ili smrt – Vlast, posebno u Republici Srpskoj, svim je metodama zataškavala činjenicu da je za pacijente u zdravstvenim ustanovama ovog bh. entiteta godinama korišten industrijski umjesto medicinskog kiseonika.

SNSD-ovi funkcioneri i njihovi politički sateliti su obmanjivali javnost uvjeravanjem da je nevažno koji kiseonik dobijaju pacijenti, industrijski ili medicinski. Krivca su pronašli u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH, i odlučili da formiraju entitetsku agenciju kako bi naknadno legalizovali i ovu nezakonitost. Ostaće neistraženo koliko je neadekvatan kiseonik doprinosio “zdravlju” pacijenata.

Ova afera tema je Žurnalovog filma “Kiseonik, život ili smrt?”. Pogledajte film:

žurnal.info

Podsjećamo da je industrijski kisik pacijentima kao lijek apliciran i u Domu zdravlja Zenica, te još nekoliko domova zdravlja iz ZDK.

Na posljednjoj sjednici Vlade ZDK razmatrana je Informacija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o kontrolama farmaceutskog i zdravstvenog inspektora nekoliko domova zdravlja za koje je postojala sumnja da ne koriste ispravan-medicinski kisik za tretman pacijenata.

U Informaciji je navedeno da je izvšena kontrola u JU Dom zdravlja Zenica gdje su inspektori utvrdili nabavku kisik od neovlaštenog distributera, odnosno distributera koji nema dozvolu Agencije za lijekove i medicinska pomagala BiH za prometovanje medicinskog kisika, kao i to da je taj isti-neispravni (industrijski) kisik korišten u terapiji pacijenata.

Slična otkrića inspekcija je imala i u domovima zdravlja u Tešnju, Usori, Brezi, Doboj Jugu i Žepču.

Kompletan izvještaj inspekcija je 08. novembra predala Ministarstvu zdravstva koje ima jasne zakonske smijernice na koji način postupiti nakon potvrđenog kršenja Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH u pojedinim zdravstvenim ustanovama. Ministarstvo ima i predviđeni rok za smjenu direktora, a to je najduže 30 dana od potvrđenih saznanja o kršenju navedenog zakona. Prema slovu zakona, ministar zdravstva ZDK, Adnan Jupić, ako to ne učini upravni odbor, mora smijeniti direktoricu Doma zdravlja Zenica, Mersiju Kasumović, kao i ostale direktore kod kojih je utvrđeno kršenje zakona, 08.12.2021.godine. Ukoliko to ne učini i sam ministar je od 09.12.2021.godine u realnoj opasnosti da bude krivično procesuiran.

U aferu ”Kisik” uključilo se i Tužilaštvo ZDK koje aktivno provodi istragu o ovom slučaju.

Osim DZ Breza, nijedan od drugih direktora domova zdravlja nisu smijenjeni. Tužilaštvo ZDK vodi istragu u ovom slučaju…Uskoro više detelja!

Nastavit će se….

Izvor: direktno.ba