Tužilaštvo ZDK: DEMANT na izjavu-intervju Kasumović Fuada od 27.05.2022.godine u Centralnom dnevniku FACE TV

Tužilaštvo ZDK: DEMANT na izjavu-intervju Kasumović Fuada od 27.05.2022.godine u Centralnom dnevniku FACE TV

Kantonalno tužiteljstvo Zeničko dobojskog kantona, uputilo je na adresu FACE TV, Demant na neistinite tvrdnje i navode koje je u centralnoj informativnoj emisiji te medijske kuće, Centralni dnevnik, dana 27.05.2022.godine, iznosio gospodin Kasumović Fuad, na račun ovog Tužiteljstva, Glavne tužiteljice Vesne Kaknjo i Kantonalne tužiteljice Adine Karadža, sa zahtjevom da se Demant javno objavi, a sve u cilju istinitog izvještavanja javnosti. U nastavku se nalazi tekst Demanta.

Kantonalno tužiteljstvo ZDK
Broj 06-05-4-673/22
Datum, 01.06.2022.godine

DEMANT na izjavu-intervju Kasumović Fuada od 27.05.2022.godine u Centralnom dnevniku FACE TV

Poštovani gospodine Senade Hadžifejzović,

Uz uvažavanje Vašeg medija, obzirom da se FACE TV prati na području cijele Bosne i Hercegovine i šire, a glede medijskog nastupa gospodina Kasumović Fuada u Vašoj emisiji Centralni dnevnik, od 27.05.2022.godine, radi niza navedenih neistina u nastupu gospodina Kasumović Fuada, koji je imao samo jedan cilj, a to je diskreditacija rada Kantonalnog tužiteljstva Zeničko dobojskog kantona, Glavne tužiteljice Vesne Kaknjo i Kantonalne tužiteljice Adine Karadža, želimo iznijeti slijedeće, kao demant navedenog:

Glede navoda gospodina Kasumović Fuada, da je Glavna tužiteljica postavila tužiteljicu Adinu Karadža, da radi na predmetu formiranom protiv njega, i da je postupajuća tužiteljica sve radila po nalogu Glavne tužiteljice ističemo, da je tužiteljica Adina Karadža sa predmetom zadužena automatski putem TCMS Sistema, o čemu je gospodin Kasumović Fuad, na njegovo traženje, pismeno obavješten, a nije ju postavila Glavna tužiteljica kako je tvrdio imenovani. Kantonalni tužitelji u svojim predmetima postupaju samostalno i neovisno. Glavna tužiteljica nadzire njihov rad u smislu efikasnosti i zakonitosti, a ne radi na predmetima na način na koji to predstavlja gospodin Kasumović Fuad, u smislu da utiče na tužitelje kod donošenja tužiteljskih odluka.

Kategorično se, po ko zna koji put, odbijaju insinuacije da bilo koja politička opcija može uticati na rad Tužiteljstva u bilo kom predmetu, pa i u ovom. Tužiteljstvo je institucija neovisna od zakonodavne i izvršne vlasti i tužitelji u svojim predmetima postupaju samostalno i neovisno.

Glede navoda gospodina Kasumović Fuada, da je na predmetu prvo radila Federalna uprava policije FBiH i kada su vidjeli da nema djela, da je Tužiteljstvo u sprezi sa SIPA-om sve napravilo, želimo pojasniti slijedeće: Općepoznata je činjenica da je krivična prijava podnesena od strane Kluba vijećnika SDP Zenica. Postupajući po nalogu Tužiteljstva, Federalna Uprava policije FBiH Sarajevo, je protiv gospodina Kasumović Fuada i dr, podnijela Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. U određenom toku istrage, a po prijemu navedenog Izvještaja, istražni rad na predmetu dalje je povjeren pripadnicima Državne agencije za istrage i zaštitu. Dakle, da postoji osnov sumnje da je počinjeno krivično djelo prvo je utvrdila Federalna Uprava policije FBiH Sarajevo, koja je podnijela Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, što ukazuje na neistinitost tvrdnji gospodina Kasumovića.

Vezano za lišenje slobode, gospodin Kasumović je naveo da je na dan akcije bio u Mostaru, da je, čim se probudio i vidio na televiziji šta se dešava, rekao vozaču da ga vozi u SIPA-u, što apsolutno nije odraz stvarnih dešavanja i postupanja optuženog na dan akcije. Javnosti su dostupna sva Saopštenja za javnost ovog Tužiteljstva od 01.12.2021.godine i kasnije, po pitanju predmeta “Zenicatrans”, kao što su dostupne i objave na Facebook profilu Fuad Kasumović. Tako će se javnost prisjetiti, da je na dan provođenja akcije, u jutarnjim satima oko 08,00 sati, gospodin Kasumović Fuad na svom Facebook profilu, javno obavijestio građane Zenice da je lišen slobode, da je u pratnji policije, …, što nije bilo tačno. Gospodin Fuad Kasumović istražnim organima, nije bio dostupan ni lično ni na telefon u to vrijeme i sve do momenta njegove predaje u prostorijama SIPA-e nešto prije 12,00 sati, a što je učinio nakon što je Tužiteljstvo objavilo da nije tačno da je lišen slobode i da se za Tužiteljstvo on nalazi u bjekstvu, jer je nedostupan istražnim organima.

Glede navoda gospodina Kasumović Fuada, da je ovo Tužiteljstvo „osudilo“ gospodina Begić Senaida zbog nekog mobilnog telefona koji vrijedi 1-2 KM, ističemo da ovo Tužiteljstvo ne može nikoga osuditi, pa tako nije ni gospodina Begić Senaida. Tužiteljstvo je podiglo optužnicu, a sud je donio pravosnažnu sudsku odluku. Sadržaj optužnice protiv imenovanog je objavljen na web stranici Tužiteljstva dana 07.05.2019.godine i još uvijek je dostupan kako široj javnosti, tako i gospodinu Kasumović Fuadu, te su i u tom dijelu tvrdnje gospodina Kasumović Fuada neistinite.

U odnosu na tvrdnje gospodina Kasumović Fuada, da ovo Tužiteljstvo ima “problem” sa Federalnom upravom policije, ističemo da se radi o apsolutnoj neistini. Naprotiv, Kantonalno tužiteljstvo Zeničko dobojskog kantona ima jako dobru i uspješnu, dugogodišnju saradnju sa Federalnom upravom policije FBiH Sarajevo, kao  i  Detašmanom Zenica.

Ukazujemo i to da su tvrdnje gospodina Kasumović Fuada da je bio na sastanku sa Glavnom tužiteljicom i drugim licima, i da je prvo što mu je Glavna tužiteljica izjavila bilo da čeka pet godina da zaposli sina, a da joj je on na to odgovorio da on nije Biro za zapošljavanje, su potpuno neistinite. Gospodin Kasumović je to predstavio kao da je Glavna tužiteljica od njega tražila da joj zaposli sina, što je nonsens, obzirom da je sin Glavne tužiteljice u stalnom radnom odnosu od 2015.godine. Tačno je da je održan sastanak, a na traženje gospodina Kasumović Fuada, glede efikasnosti u radu u predmetu u kom je osumnjičen, kojom prilikom je imenovani ukazao na probleme sa kojima se susreće u radu gradske uprave i zamolio da se rad na predmetu ubrza i ako  ima nešto da se završi i podigne optužnica, kao i glede određene mjere zabrane raspolaganja i opterećenja nekretninama, određenih od strane Kantonalnog suda Zenica, vezano za autobusku stanicu, gdje je imenovani tražio određena pojašnjenja i bio zadovoljan datim odgovorima. Tom prilikom mu je rečeno i da će se postupak maksimalno ubrzati.

U svom intervjuu gospodin Kasumović je izjavio da je drugo što mu je rekla Glavna tužiteljica na sastanku bilo da su joj „dali“ treći mandat iako je trebala u penziju, što je također neistina. Upoznajemo javnost da se Vesna Kaknjo prijavila na Javni konkurs za poziciju Glavnog tužitelja, zajedno sa još tri kandidata i izabrana je od strane Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH, kao najbolji kandidat. Glavnoj tužiteljici mandat niko nije “dao”, kako to predstavlja gospodin Kasumović i isto zlonamjerno dovodi u vezu sa Strankom demokratske akcije.  Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće je također neovisno od zakonodavne i izvršne vlasti i konkursne procedure provodi neovisno, cijeneći pri izboru kandidata kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda te iskustva na rukovodećim poslovima.

Sve komentare gospodina Kasumović Fuada, vezane za odnos  njega i postupajuće tužiteljice Adine Karadža, sa gnjušanjem odbijamo komentarisati i sa žaljenjem konstatujemo da je javni medijski prostor iskorišten za te svrhe.

Podržavamo riječi kolege tužitelja Bogunić Sanjina, koji je gostovao u istoj emisiji, u smislu da gospodin Kasumović Fuad, kao i svi drugi građani, ukoliko ima saznanja da je neko od nosilaca zakonodavne i izvršne vlasti, pa i pravosudne funkcije, počinio neko krivično djelo, može podnijeti krivičnu prijavu, kako tužiteljstvu tako i bilo kom policijskom tijelu.

Kantonalno tužiteljstvo Zeničko dobojskog kantona očekuje, da će FACE TV javno objaviti ovaj demant, obzirom da ste gospodinu Kasumović Fuadu dopustili korištenje svog medijskog prostora, kojom prilikom je iznio niz neistina na račun ovog Tužiteljstva i Glavne tužiteljice.

Viši stručni saradnik za odnose s javnošću Mirna Poljac

Izvor: zenicablog.com