Stečajni upravnik Sunulahpašić: Rješenje Grada Zenica o Autobuskoj stanici smatramo nezakonitim

Stečajni upravnik Sunulahpašić: Rješenje Grada Zenica o Autobuskoj stanici smatramo nezakonitim

Povodom Saopćenja za javnost Grada Zenica od 18.02.2022. godine naslovljeno kao: JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” nezakonito stekao pravo raspolaganja, Autobuska stanica od početka vlasništvo Grada Zenica”, JKP ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA” d.d.Zenica u stečaju dostavlja Demant navoda iznesenih u navedenom Saopćenju za javnost kako slijedi:

Tačno je da je Grad Zenica, Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, pokrenula i provela postupak po službenoj dužnosti za oglašavanje ništavim Rješenje Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina broj: 10-30-3-39/00 od 27.03.2000.godine, te nakon usmene rasprave održane dana 17.02.2022.godine pod brojem: 04-27-1425/22 donijela rješenje kojim se oglašava ništavim Rješenje Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina broj: 10-30-3-39/00 od 27.03.2000.godine.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5974290571063632&output=html&h=300&slotname=3157457452&adk=2086319796&adf=2150622338&pi=t.ma~as.3157457452&w=360&lmt=1645260343&rafmt=1&psa=1&format=360×300&url=https%3A%2F%2Fwww.zenit.ba%2Fstecajni-upravnik-sunulahpasic-rjesenje-grada-zenica-o-autobuskoj-stanici-smatramo-nezakonitim%2F&flash=0&fwr=1&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&dt=1645260342949&bpp=6&bdt=564&idt=226&shv=r20220216&mjsv=m202202090102&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D475f1efe6a847444-2210df3b40cd0082%3AT%3D1645019729%3ART%3D1645019729%3AS%3DALNI_MY8uKwZdeMCYKqkLTxK8C-Y8Id6PA&correlator=1297668377413&frm=20&pv=2&ga_vid=1392024591.1645019728&ga_sid=1645260343&ga_hid=1856544148&ga_fc=1&u_tz=60&u_his=1&u_h=770&u_w=360&u_ah=770&u_aw=360&u_cd=24&u_sd=3&dmc=4&adx=0&ady=1342&biw=360&bih=601&scr_x=0&scr_y=0&eid=42531397%2C44750773%2C31060475&oid=2&pvsid=3633214035420916&pem=796&tmod=1510243291&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Flm.facebook.com%2F&eae=0&fc=640&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C360%2C0%2C360%2C601%2C360%2C601&vis=1&rsz=%7C%7CpoeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&cms=2&fu=128&bc=31&ifi=1&uci=a!1&btvi=1&fsb=1&xpc=Q7Cs2SMcZL&p=https%3A//www.zenit.ba&dtd=310

Podsjećamo da je navedenim Rješenjem koje je Grad Zenica “Oglasio ništavim”  utvrđeno pravo raspolaganja u korist preduzeća “Zenicatrans-prevoz putnika” d.d.Zenica na poslovnom objektu”Autobuska stanica” sagrađen na k.č.s.p.1112/2 k.o.Zenica, a po n.p.odgovara k.č.557/2 k.o.Zenica I.

Također podsjećamo da je postupak za “oglašavanje ništavosti” navedenog Rješenja po službenoj dužnosti Grad Zenica pokrenuo nakon 22 godine od dana donošenja istog, odnosno nakon što je dana 25.06.2021. godine pred Općinskim sudom u Zenici pod poslovnim brojem: 43 0 Ps 199461 21 Ps JKP “ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA” d.d.Zenica u stečaju protiv tuženog Grad Zenica pokrenuo postupak radi utvrđivanja ništavosti  Ugovora o prenosu prava na nekretninama umjesto izmirenja duga od 28.06.2018. godine, broj: OPU-IP-2018-176, te pobijanja pravnih radnji, a kojim je Grad Zenica upisan kao vlasnik Autobuske stanice Zenica.

Posebno su netačni  navodi u Saopćenju za javnost da je “Autobuska stanica Zenica”, sa pripadajućim zemljištem od “početka u kontinuitetu u vlasništvu Grada Zenica, s tim što je bila ustupljena na korištenje JKP “Zenicatrans-prevoz putnika”, radi obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju”.

Ako je tako kao što se navodi u Saopćenju za javnost Grada Zenica, postavlja se logično pitanje, zbog čega je Grad Zenica zaključila Ugovor o prenosu prava na nekretninama umjesto izmirenja duga od 28.06.2018. godine, broj: OPU-IP-2018-176 sa JKP “ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA” d.d. Zenica, odnosno čemu Ugovor sa ne vlasnikom nekretnine, te zbog čega je Grad Zenica JKP “ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA” d.d. Zenica platio novčane iznose navedene u ovom Ugovoru?

Konačno ističemo da navedeno Rješenje Grada Zenica, Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina broj: 04-27-1425/22 od 17.02.2022. godine smatramo nezakonitim, te će protiv istog JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” d.d.Zenica u stečaju u zakonskom roku izjaviti žalbu.

JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” d.d.Zenica
u stečaju
Stečajni upravnik
Dr.sc.ecc Samir Sunulahpašić

Zenica, 19.02.2022. godine

Izvor: zenit.ba