Saopćenje sa 42. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

Saopćenje sa 42. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

Danas, 03.02.2022. godine održana je 42. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrano šest tačaka dnevnog reda.

U okviru prve tačke Skupština je prihvatila Nacrt Zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona koji je uputila u javnu raspravu u sve općine i gradove Zeničko-dobojskog kantona, sa rokom za provođenje javne rasprave od 60 dana.

Skupština je danas, u okviru procedure za donošenje federalnih zakona, Zaključkom utvrdila svoje mišljenje povodom dostavljenog Nacrta Zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine. Utvrđeno mišljenje je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje skupštinske Komisije za rad, socijalnu politiku izbjeglice i zdravstvo. Utvrđeno mišljenje Skupštine će zajedno sa svim pomenutim aktima, kao i sa svim primjedbama, prijedlozima i sugestijama zastupnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona iznesenih tokom vođenja rasprave o Nacrtu Zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine u vidu izvoda iz transkripta sa 42. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, biti zajedno sa ovim Zaključkom dostavljeno Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U okviru treće tačke u skraćenom postupku donesen je Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona. Ove izmjene je potrebno učiniti nakon usvajanja Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu čime će biti omogućena potpuna primjena Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, prema kojem je Uprava policije dobila status kantonalne uprave u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova i ima status budžetskog korisnika unutar budžetskog razdjela Ministarstva u prethodno usvojenom Budžetu za 2022. godinu.

Iz resora Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona danas su razmatrane i dvije informacije i tom prilikom Skupština je Zaključcima prihvatila Informaciju o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva, a potom i Informaciju o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu.

U konačnici, Skupština je prihvatila Inicijativu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine sa 19. sjednice održane 01.06.2020. godine za izmjenu člana 25. Zakona o visokom obrazovanju da se pojednostavi i ubrza procedura otvaranja novih studijskih programa, na način da će se pitanje pojednostavljenja i ubrzanja procedure otvaranja novih studijskih programa razmatrati u okviru izrade i donošenja novog Zakona o visokom obrazovanju, koji uskoro treba biti dostavljen u redovnu skupštinsku proceduru.

Stručna služba Skupštine ZDK