Ramo Isak: Šta je sa “aferom kisik”?

Ramo Isak: Šta je sa “aferom kisik”?

Poslanik Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, dr.sc. Ramo Isak, na današnjem skupštinskom zasjedanju postavio je nekoliko pitanja Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona.

Jedno od pitanja je kako je gradonačelnik Kasumović mogao steći toliku imovinu koju je prikazao ako je cijeli život proveo na državnim jaslama i nije imao ni jednog uposlenika, te pozvao Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona da istraži porijeklo imovine gradonačelnika Zenice, Fuada Kasumovića.

Drugo pitanje upućeno Kantonalnom tužilaštvu i Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog kantona odnosi se na “aferu kisik” koja je potresla širu javnost u ZDK i regiji, te zatražena je informacija koliko je ljudi stradalo zbog korištenja industrijskog kisika i da li je iko od direktora ili ljekara podnio moralnu ostavku.

Tokom današnjeg izlaganja zastupnik Ramo Isak pokrenuo je i Inicijativu za dopunu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti koja se odnosi na dopunu člana 34. istog zakona obzirom da najveći broj istraživača Instituta “Kemal Kapetanović” Univerziteta u Zenici kojima uskoro ističu izbori u odgovarajuća istraživačka zvanja, kao i kandidati koji završavaju drugi ciklus studija, ne zadovoljavaju uslova najniže prosječne ocjene 8 (osam) ili 3,5 (tri i po) na prvom ciklusu studija. Bez usvajanja predložene dopune Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti oni neće moći biti birani u odgovarajuća istraživačka zvanja i pored završenog drugog ciklusa studija sa prosječnom ocjenom višom od 8 (osam).

Video obraćanje pogledajte na linku:

https://fb.watch/bVHi1Ju9gp/

Izvor: FB/Ramo Isak