Privredna komora ZDK realizirala projekt obuke i zapošljavanja nezaposlenih osoba

Privredna komora ZDK realizirala projekt obuke i zapošljavanja nezaposlenih osoba

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona je uspješno implementriala projekt ˝Izgradnja standarda kvaliteta u obrazovanju odraslih kantonalnih privrednih komora˝, zajedno sa Privrednom komorom Kantona Sarajevo i Privrednom komorom Tuzlanskog kantona, uz tehničku i finansijsku podršku Fondacije Helvetas Moja Budućnost.

Na području Zeničko-dobojskog kantona, ovaj projekt je sufinansiran od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje, kao i od strane Vlade ZDK putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

Jedan od najznačajnijih projektnih zadataka bio je obuka 35 nezaposlenih osoba sa evidencije JU Službe za zapošljavanje ZDK i zapošljavanje njih najmanje 25. Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona je uspjela da organizira obuku i zapošljavanje ukupno 37 nezaposlenih osoba sa evidencije JU Službe za zapošljavanje ZDK.

Shodno potrebama tržišta rada, Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona je identificirala deficitarna zanimanja, za koja su izrađeni programi obuke i prateći priručnici. U okviru implementacije projekta, za 37 nezaposlenih osoba sa evidencije JU Služba za zapošljavanje ZDK, u saradnji sa nastavnicima stručnih predmeta, realizirana je teorijska obuka za ciljana zanimanja. Potom je realizirana i praktična obuka u partnerskim kompanijama, u kojima je svoje zaposlenje i ostvarilo svih 37 osoba koje su prethodno uspješno završile obuku.

Partnerske kompanije u kojima se odvijala praktična obuka i zapošljavanje su:

  1. Pobjeda d.d. Tešanj;
  2. Alu Max d.o.o. Tešanj;
  3. Water Jet Has d.o.o. Usora;
  4. Max Trgovine d.o.o. Zenica;
  5. Termika d.o.o. Zenica;
  6. Empress d.o.o. Zenica;
  7. Alma Ras d.o.o. Olovo;
  8. Sean Tech Bosnia d.o.o. Vareš.

Glavni cilj projekta je bio unapređenje sektora neformalnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, radi povećanja konkurentnosti BH privrede, kao i zapošljavanje u realnom sektoru, i to putem daljnjeg poboljšanja ljudskih i materijalnih resursa privrednih komora u tri kantona radi stvaranja opisa zanimanja i organiziranja pripreme ispitnih instrumenata, provođenja ispitivanja i certificiranja uspješnih kandidata. Drugim riječima, insistiralo se na uvođenju osnova standarda kvalitete koji će komore koristiti i u narednim procesima obuke.

U skladu sa epidemiološkim mjerama, tokom mjeseca februara, održat će se završna konferencija u okviru realizacije ovog projekta.

Izvor: zenicablog.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *