Prijedlogom budžeta FBiH predviđena sredstva za ostarivanje prava roditelja-njegovatelja

Prijedlogom budžeta FBiH predviđena sredstva za ostarivanje prava roditelja-njegovatelja

Na zahtjev direktorice Udruženja porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju “Dajte nam šansu” Ines Kavalec danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH održan sastanak sa federalnim ministrom rada i socijalne politike Veskom Drljačom, predstavnicima federalnog ministarstava rada i socijalne politike i federalnog ministarstva finansija.

Sastanku je prisustvovao i premijer Federacije BiH Fadil Novalić, navodi Udruženje Dajte nam šansu u saopćenju za javnost.

Na sastanku je razgovarano o uočenim poteškoćama u provedbi novog Zakona o roditeljima njegovateljima, te konstatovano da su oklonjene sve pravne barijere, tako da centri za socijalni rad nesmetano mogu zaprimati zahtjeve korisnika.

Istaknuto je da su Prijedlogom budžeta Federacije predviđena sredstva za ostarivanje prava roditelj-njegovatelj, te da će svi oni kojima bude dodijeljen status roditelja-njegovatelja, prava na naknadu s pripadajućim doprinosima ostvariti retroaktivno.

Zakon predviđa da roditelj-njegovatelj osobe s poteškoćama prima mjesečni iznos u visini najniže plaće u Federaciji BiH uz osigurano zdravstveno osiguranje kao i uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti – navodi se.

Udruženje Dajte nam šansu poziva sve roditelje/staratelje, koji ispunjavaju kriterije za ostvarivanje prava na staus roditelja- njegovatelja, da predaju potrebnu dokumentaciju nadležnim centrima za socijalni rad.

– Svi budući korisnici, u slučaju da imaju bilo kakvu nejasnoću vezanu za ostvarivanje svojih prava po spomenutom zakonu, pojašnjenja mogu tražiti u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike – navodi se u saopćenju.