Potpisan ugovor o modernizaciji ceste Janjići (FOTO)

Potpisan ugovor o modernizaciji ceste Janjići (FOTO)

Još jedan ugovor o rekonstrukciji regionalnih cesta potpisan je danas u kabinetu ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK Arnela Isaka. Riječ je o nastavku radova na modernizaciji dionice regionalne ceste Janjići-Grad Zenica (R-445 Zenica-Janjići).

Vrijednost ugovora iznosi 347.490,00 KM sa PDV-om.

Ugovor je potpisan sa grupom ponuđača koju čine: MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA d.o.o. Visoko i CESTE-COMPANY d.o.o. Kiseljak

Rok za izvođenje radova koji su predmet ovog Ugovora je 60 dana od dana uvođenja u posao.

Izvor: FB/Arnel Isak