Ponovo propala sjednica Gradskog vijeća Zenica

Ponovo propala sjednica Gradskog vijeća Zenica

Ovo je drugi put kako aktuelna većina predvođena gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem nije u stanju obezbjediti većinu za izglasavanje odluka. Prethodno nisu mogli izglasati ni sopstveni dnevni red sa samo jednom tačkom, vezano za vijećnička pitanja i inicijative.

Radno predsjedništvo sazvalo je 6. hitnu sjednicu Gradskog vijeća nakon što je Centralna izborna komisija zatražila da se u roku od tri dana izjasne za popunjavanje sastava Gradske izborne komisije.

Vijećnici u Gradskom vijeću Zenica ni nakon pojedinačnog izjašnjavanja nisu dali podršku Sandi Alispahić, koja je prijedlogom Radnog predsjedništva Gradskog vijeća bila kandidatkinja za trećeg člana Gradske izborne komisije.

 15 vijećnika bilo je ZA, tri vijećnika su bila protiv dok je sedam vijećnika bilo uzdržano. 

Podsjetimo, Na 30. sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine data je saglasnost na Rješenje Gradskog vijeća Zenica kojim se na dužnost članova Gradske izborne komisije Zenica imenuju Muamer Kovač i Ivana Đukić.

 Za Dinu Pašalića nije data saglasnost budući da izjava koja je dostavljena o nacionalnom izjašnjenju nije odgovarajuća.

Gradskom vijeću ponovo je dat rok od tri dana da donesu odluku o članu Gradske izborne komisije iz reda Ostalih.

Obzirom da odluka nije donesena, prema Izbornom zakonu sada CIK može imenovati člana GIK-a iz reda Ostalih. 

Izvor: Naša riječ/tridesetdrugivijecnik.blogspot.com