Otklonjene nedoumice oko ostvarivanja prava iz socijalne zaštite

Otklonjene nedoumice oko ostvarivanja prava iz socijalne zaštite

Ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Azra Sinanović održala je danas sastanak sa predstavnicima centara za socijalni rad i općinskih službi socijalne zaštite na području Zeničko-dobojskog kantona.

Razgovarano je o otklanjanju i rješavanju nedoumice koje su prisutne u praksi kada je u pitanju ostvarivanje prava iz socijalne zaštite definisanih Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ZDK-a.

Prema riječima ministrice Sinanović, sastanak je bio konstruktivan jer su usaglašena rješenja za sve uočene dileme u praksi, čime će biti napravljen značajan iskorak u primjeni navedenog zakona.

Press služba ZDK