Osnovana Snaga naroda Visoko, predsjednik stranke Dario Pekić

Osnovana Snaga naroda Visoko, predsjednik stranke Dario Pekić

Snaga naroda je nova bosanskohercegovačka politička organizacija osnovana 2023. godine u Zenici, za čijeg predsjednika je izabran aktuelni ministar FMUP-a Ramo Isak.

Stranka je osnovana s jasnim ciljevima, programima i odlučnošću da zajedničkim snagama mijenjamo stanje našeg društva na cijeloj teritoriji BiH.

Dana 08.02.2024. godine, na osnovu Statuta stranke izabran je Izvršni odbor Gradske organizacije Snage naroda Visoko u sljedećem sastavu:

Dario Pekić
hfz. Hamza Halilović
Miralem Bučuk
Delila Novokmet – Halilović
Muhsin Hindija
Mirnes Musinbegovic
Alina Aličelebić
Nikola Pekić
Lejla Imamović
Emir Buko
Esmer Delibašić
Almir Dlakić
Mehmed Suša

Za predsjednika IO GO “Snaga naroda” Visoko izabran je Dario Pekić, te potpredsjednici hfz Hamza Halilović i Miralem Bučuk, te generalni sekretar Delila Novokmet – Halilović.

Predsjednik Foruma mladih je Muhsin Hindija, dok će predsjednica Foruma žena biti naknadno izabrana.

S velikim entuzijazmom očekujemo ostvarenje naših programskih ciljeva!

Press služba GO Snage naroda Visoko / Visoko.co.ba