Obavještenje za vlasnike privatnih šuma u ZDK

Obavještenje za vlasnike privatnih šuma u ZDK

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu – Kantonalna uprava za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona obavještava vlasnike privatnih šuma da će u cilju podrške proljetnom pošumljavanju u 2022. godini za sve zainteresirane biti obezbjeđen besplatan sadni materijal, odgovarajuća projektna dokumentacija, kao i stručna pomoć pri izvođenju radova pošumljavanja.

Zainteresirani vlasnici privatnih šuma za detaljnije informacije mogu se obratiti na adresu Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona ( 032/460-692 ) ili direktno kontaktirati neko od područnih odjeljenja, ovisno od lokacije gdje se privatna šuma ili šumsko zemljište nalazi:

Tešanj – 032/206-844
Maglaj – 032/206-842
Zavidovići – 032/206-843
Žepče – 032/880-759
Zenica – 032/206-849
Kakanj – 032/206-840
Visoko – 032/206-846
Olovo – 032/206-848
Vareš – 032/206-847

Vlasnici privatnih šuma su dužni da uz zahtjev za pošumljavanje svoje parcele dostave i odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju vlasništvo nad predmetnom parcelom.

Pošumljavanje privatnih šuma ima veliki značaj ne samo za vlasnike privatnih parcela nego i za cijelo društvo, obzirom na široku lepezu općekorisnih funkcija koje šume obavljaju.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu – Kantonalna uprava za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona