NES Zavidovići: Nikad spremniji za Opće izbore 2022!

NES Zavidovići: Nikad spremniji za Opće izbore 2022!

Posjeta predsjednika regionalnog odbora NES-a gospodina Rame Isaka, ministra u Vladi ZDK gospodina Arnela Isaka, savjetnika ministra Kasima Alića gradskoj organizaciji NES Zavidovići.

Istoj su prisustvovali domaćini, gradonačelnik Hašim Mujanović, ministrica u Vladi ZDK gosopođa Azra Sinanović, zastupnik u skupštini ZDK gospodin Samir Karahasanović, gospodin Samir Šibonjić, te vijećnici u gradskom vijeću Zavidovići, gosp. Refik Ćatić, Armin Imamović, Haris Mujanović, Ajdin Polić i Demir Buljubašić.

Tokom posjete predsjednik regionalnog odbora Ramo Isak informisan o stanju u organizaciji, te su zauzeti stavovi oko predstojećih opštih izbora.

Predsjednik gradske organizacije Hašim Mujanović zahvalio se na posjeti te pomoći koja je do sada pružena ovoj organizaciji.