Nakon januarskih tvrdnji gradonačelnika Kasumovića: MUP ZDK proveo reviziju postupaka, internu istragu i unutarnju kontrolu, navodi ocijenjeni “bez dovoljno dokaza”

Nakon januarskih tvrdnji gradonačelnika Kasumovića: MUP ZDK proveo reviziju postupaka, internu istragu i unutarnju kontrolu, navodi ocijenjeni “bez dovoljno dokaza”

Odmah nakon istupa gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, na sjednici Gradskog vijeća, početkom januara, u kojem je iznio šokantne tvrdnje optužujući MUP ZDK, portal Zenicablog tražio je istog dana od policije da se očituje o tvrdnjama gradonačelnika.

Prema dopisu, kojeg smo zaprimili danas poslijepodne (5. maj, ponedjeljak), Odsjek za unutrađnju kontrolu – Jedinica za profesionalne standarde je u posljednjoj sedmici januara zaprimila naš upit i na osnovu njega formirala slučaj, koji je formalno zatvoren krajem (27.) aprila, o čemu smo obavješteni danas. No, krenimo redom.

Zenicablog donosi u cjelosti tekst Obavijesti koju potpisuje viši inspektor Danijel Jozinović, Načelnik Jedinice za profesionalne standarde MUP-a ZDK.

Dana 25.01.2022. godine, Odsjek za unutrašnju kontrolu, Jedinica za profesionalne tandarde, zaprimio je Izvještaj Odsjeka za reviziju i inspekciju i zaštitu ličnih podataka, izvršenoj reviziji postupanja policijskih službenika Policijske uprave I £ Policijske tanice Centar, prilikom zadržavanja Gradonačelnika Grada Zenica Kasumović Fuad prostorijama za zadržavanje lica PS Centar, dana 02/03.12.2021. godine, emenskom periodu od 14,50 sati do 08,50 sati.

Izvještaj je sačinjen od strane policijskih službenika Odsjeka za reviziju i inspekciju i zaštitu ličnih podataka, koji su postupali po zaprimljenom dopisu – upitu upućenom od strane portala “Zenicablog”, sa email adrese: “Zenicablog” info@zenicablog.com, na email adresupress@mupzdk.gov.ba dana 04.01.2022. godine, u kome se traži izjašnjenjeočitovanje MUP-a ZE DO kantona, na navode iz predmetnog upita “da je Gradonačelnik Grada Zenice, gospodin Kasumović Fuad, osumnjičeni u istrazi KT ZE-DO kantona, tokom boravka u ue U MUP-a ZE-DO kantona držan u “nehumanim uvjetima”, gdje je dobio upalu pluća, te da mu je dok je boravio u pritvoru “došao jedan od policajaca za koga on misli da nije bio na dužnosti, a koji je poslan iz vladajuće kriminalne stranke” i rekao mu “daj ostavku na to mjesto, dat ćemo ti bilo koje mjesto u Sarajevu i bit ćeš oslobođen”.

Po okončanju postupka revizije sačinjen je i dostavljen Policijskom komesaru Izvještaj o izvršenoj reviziji broj: 08-02-04/2-R1-02/22 od 24.01.2022. godine, sa prijedlogom da se provede interni postupak radi eventualnog utvrđivanja identiteta i odgovornosti “predmetnog NN policajca”, jer se kroz postupak revizije službene dokumentacije, postupanja policijskih službenika, obavljenih razgovora sa policijskim službenicima PU I, PS Centar, razgovorom sa gospodinom Kasumović Fuadom i drugim preduzetim mjerama i radnjama, nije mogao utvrditi identitet istog, niti se moglo doći do drugih relevantnih saznanja koja bi ukazivala na identitet i odgovornost predmetnog policajca, koji je Policijski komesar i odobrio.

Po zaprimanju navedenog izvještaja, obaviješten je Ured za pritužbe javnosti, te su policijski službenici Odsjeka za unutrašnju kontrolu, pod nadzorom Ureda, proveli interni postupak.

Tokom provođenja postupka revizije | internog postupka, utvrđeno je da snimci sa sistema video-nadzora prostorija za zadržavanje PS Centar nisu dostupni za kritični vremenski period, jer je sistem automatski izvršio brisanje snimaka starijih od 16-20 dana, a iz izjava saslušanih svjedoka, policijskih službenika PS Centar, koji su u kritičnom vremenskom periodu obavljali poslove sa zadržanim licima, nije se moglo doći do korisnih saznanja koja bi potvrdila navode gospodina Kasumović Fuada.

Po okončanju provjera, sačinjen je Izvještaj o provedenom internom postupku, koji je dostavljen na uvid i razmatranje Uredu za pritužbe javnosti, nakon čega je pomenuti Ured, na sjednici održanoj dana, 27.04.2022. godine, razmatrao Izvještaj Jedinice za profesionalne standarde, te zauzeo stav da se navodi zaprimljenog upita i navodi gospodina Kasumović Fuada ocjene ocjenom “bez dovoljno dokaza”, jer je u internom postupku utvrđeno da ne postoji dovoljno činjenica i dokaza na osnovu kojih bi se mogla potvrditi li odbaciti osnovanost navoda koji se stavljaju li teret policijskim službenicima.

Podsjećamo, Kasumović je sa govornice GV iznio vrlo optužujuće tvrdnje, ali ono što je simptomatično da su one iznesene o njegovom boravku u pritvorskim prostorima PU Zenica za noć 2. na 3. januar, dakle više od 31 dana nakon što se navodne radnje “dogodile”, a petnaestak dana nakon izlaska iz pritvora. Zašto se gradonačelnik nije obratio ranije sa tim tvrdnjama, nego je čekao sjednicu Gradskog vijeća, ozbiljno je pitanje. Svako, ko i površno poznaje sisteme snimanja i video nadzora, pa čak i građani koji ih posjeduju, znaju da niti jedan sigurnosni sistem ne pohranjuje snimke na više od 30 dana, a da su sistemi uglavnom programirani na sedam, deset, 15, dok samo veliki serveri u nekim međunarodnim sistemima video pohranjuju 30 ili više dana.

Izvor: zenicablog.com