MUP ZDK: Upozorenje građanima zbog sve učestalijih požara!

MUP ZDK: Upozorenje građanima zbog sve učestalijih požara!

U proteklih nekoliko dana, na području Zeničko-dobojskog kantona evidentirano je više požara nastalih uglavnom prilikom izvođenja proljetnih radova na čišćenju livada i obradivih površina, spaljivanjem niskog rastinja, korova i slično, koji su za posljedicu imali nastupanje većih materijalnih šteta.

Sa ciljem rasvjetljavanja svih okolnosti pod kojim je došlo do ovih požara, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su poduzimali mjere i radnje na terenu, te su dosadašnjim aktivnostima u jednom slučaju procesuirali lice koje je, kako je utvrđeno, na svojoj parceli u Brezi izazvalo požar zapalivši travu i nisko rastinje, koji se kasnije proširio na susjedne parcele i pomoćni objekat vlasništvo lica R.A., iz Breze, a koji objekat je tom prilikom u potpunosti izgorio. Izvršen je uviđaj od strane istražitelja Policijske stanice Breza, a lice koje je izazvalo požar, F.S., rođen 1957. godine, iz Breze, će nakon dokumentovanja navedenog krivičnog djela biti prijavljeno Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Izazivanje opće opasnosti“ iz člana 323. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Ovom prilikom posebno upozoravamo građane da će u narednom periodu, službenici policije postupati po svim prijavama za požare, te intenzivno raditi i djelovati na prikupljanju informacija u vezi sa nastankom istih, a protiv lica za koja budu postojali osnovi sumnje da su izazvali požar, bilo sa umišljajem ili iz nehata, preduzet će se odgovarajuće mjere u okviru utvrđenih nadležnosti.

Odsjek za odnose sa javnošću,analitiku i planiranje