MUP ZDK: Reagovanje na najavu izmjene režima saobraćaja u ulici Safvet-bega Bašagića

MUP ZDK: Reagovanje na najavu izmjene režima saobraćaja u ulici Safvet-bega Bašagića

Sa ciljem objektivnog informisanja javnosti i svih naših građana, želimo obrazložiti novonastalu situaciju u vezi izmjene režima odvijanja saobraćaja u ulici Safvet-bega Bašagića u Zenici, koja je znatno otežala rad i funkcionisanje Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

U tom smislu obavještavamo naše građane da je Uprava policije zaprimila obavijesti od nadležnih gradskih službi Grada Zenica, u kojim je obaviještena da je data urbanistička saglasnost za omogućavanje odvijanja dvosmjernog saobraćaja u ulici Safvet-bega Bašagića te da se neophodno pokrenu aktivnosti na dislociranju parking mjesta koje Uprava policije koristi u navedenoj ulici za službena policijska vozila.

Također smo obaviješteni da će dvosmjerno odvijanje saobraćaja u navedenoj ulici početi od 01.06.2022. godine.

Odmah po zaprimanju rješenja o urbanističkoj saglasnosti i njegove analize, Uprava policije je sačinila žalbu koju je dana 30.05.2022. godine uputila Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, kao drugostepenom organu. Žalba je uložena zbog pogrešne primjene materijalnog prava te pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Iako je Uprava policije, kao zainteresovana strana, u dva navrata i to 12.06.2019.godine i 11.04.2022.godine, obavijestila nadležne gradske službe Grada Zenica o davanju negativnog mišljenja za promjenu režima saobraćaja u ulici Safvet-bega Bašagića, iste nisu uvažile naš stav te su nastavile sa realizacijom rješenja iz Elaborata saobraćajnog rješenja navedene ulice ignorišući čak i činjenicu da rješenje o urbanističkoj saglasnosti nije pravosnažno.

Ovom prilikom želimo naglasiti činjenicu, o kojoj smo u više navrata upoznali i administraciju Grada Zenica, a koja govori da bi izmjena režima saobraćaja u ovoj ulici, prvenstveno zbog neposredne blizine saobraćajnice, dovela do znatnog ugrožavanja saobraćajne bezbjednosti kretanja građana koji radi ostvarivanja svojih građanskih prava dolaze u prostorije Policijske uprave I, kao i šalter salu za izdavanje ličnih dokumenata.

Posebno ističemo, da bi se ovakvom izmjenom režima saobraćaja u značajnoj mjeri umanjila operativna sposobnost policijskih službenika Policijske uprave I, koja se ogleda u smanjenoj mogućnosti hitnog postupanja po zahtjevima za intervenciju, prilasku službenih vozila prilikom obavljanja redovnih i hitnih aktivnosti po zahtjevima građana i institucija, sprovođenju lica lišenih slobode, kao i niza drugih aktivnosti koje se poduzimaju u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti sa ciljem unaprjeđenja stanja sigurnosti te pružanja maksimalne lične i imovinske sigurnosti našim građanima.

Sve ovo bi također, značajno otežalo rad i funkcionisanje Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i time bi direktno bila ugrožena bezbjedonosna situacija u administrativnom centru i najmnogoljudnijem gradu našeg kantona.

Zbog svega navedenog, želimo da naša javnost bude objektivno i pravovremeno informisana o svim detaljima kao i posljedicama novonastale situacije te naglašavamo da će Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u cilju primjene pozitivnih zakonskih propisa isključivo djelovati u namjeri unaprjeđenja stanja sigurnosti i maksimalne zaštite svih naših građana i njihove imovine.

Odsjek za odnose sa javnošću,analitiku i planiranje