Mještani Doboj Juga pokrenuli akciju razvrstavanja otpada

Mještani Doboj Juga pokrenuli akciju razvrstavanja otpada

Da bi sredinu u kojoj žive učinili što ugodnijom, mještani Doboj Juga su pokrenuli akciju razvrstavanja otpada. Dio je ovo projekta kojim je nabavljeno i 20 kontejnera te 550 posuda za smeće koje su distribuirali stanovništvu.

Dio je ovo projekta „Čista općina Doboj Jug“ kojem je cilj doprinijeti zaštiti životne sredine angažirajući i građane da, kroz razvrstavanje otpada na mjestu nastanka, daju svoj doprinos.

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK-a Arnel Isak (NES) istakao je kako je Ministarstvo dalo 50.000 maraka i kako će davatiti punu podršku Općini Doboj Jug da nastavi i dalje tako da radi.

U projekt su još uključeni Općina i JKP.

„Nabavljeno je 20 kontejnera i 550 kanti“, naveo je načelnik Mirnes Tukić (SDA) i dodao da če to biti podijeljeno građanima.

Direktor JKP VIS Doboj Jug Maid Buljubašić pojašnjava kako je cilj razvrstavanje otpada na mjestu nastanka, tj da omogućimo gradjanima koji budu voljni da sami razvrstavaju otpad u vlastitoj kući.

Od oko 4.500 stanovnika Doboj Juga organiziranim prikupljanjem o odvozom smeća obuhvaćeno je njih više od 4.000 ili 1.300 domaćinstava.

federalna.ba