Ministar Isak: Za ceste u ZDK predviđeno 20,5 miliona KM u 2022., ova Vlada ulaže najviše u historiji kantona!

Ministar Isak: Za ceste u ZDK predviđeno 20,5 miliona KM u 2022., ova Vlada ulaže najviše u historiji kantona!

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na posljednjoj, 142. sjednici usvojila je prijedlog ministra Arnela Isaka u vidu Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2022. godinu. Ovim planom, tokom 2022. godine, planirano je 20,5 miliona KM za brojne projekte na cestama širom ZDK-a, kako bi se za sve građane ovog kantona osigurali najbolji mogući uslovi na putnim pravcima u nadležnosti Direkcije za ceste ZDK-a, u okviru Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline.

Prema aktivnostima koje su planirane, najveći utrošak novca predviđen je za projekte održavanja regionalnih cesta, u iznosu od 12 miliona KM, a također za projekte rekonstrukcije i izgradnje cesta i cestovnih objekata, te izradu projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor planirano je dodatnih 8 miliona KM.

“U 2022. godini planiramo realizirati mnoge važne projekte, kako bismo dodatno unaprijedili i usavršili cestovnu infrastrukturu na području cijelog kantona. I ove godine planirana su ulaganja u svakom dijelu kantona, te mi je veliko zadovoljstvo što je Vlada ZDK-a ukazala povjerenje planu ministarstva na čijem sam ja čelu. Ipak, ono što najviše raduje jeste mogućnost da provedemo neke od kapitalnih projekata, kojima ćemo riješiti dugogodišnje probleme saobraćaja na prostoru cijelog kantona. Zadovoljstvo je i da treći put u razne projekte na cestama u svim gradovima i općinama ZDK-a ulažemo više od 20 miliona KM, što je za tri miliona više nego na početku mog mandata, a čak sedam miliona KM više od onog koliko je uloženo u posljednjoj godini mandata mog prethodnika, prema planu iz 2018. godine. Dakle, nikada više nije ulagano u projekte izgradnje, rekonkstrukcije, održavanja i zaštite regionalnih cesta u ZDK-u nego u mandatu ove vlade”, istaknuo je ministar Isak.

Među najvažnijim projektima koji su navedeni u ovom planu nalaze se:
– Izgradnja vangradske dionice GGM-a prema Drivuši – 2.107.000,00 KM;
– Modernizacija dijela regionalne ceste R445 Zenica-Lašva – 1.600.000,00 KM;
– Izgradnja mosta preko rijeke Krivaje na cesti R467 Podkamensko-Olovo – 1.254.000,00 KM;
– Modernizacija dijela ceste R466 Kakanj-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri – 990.000,00 KM;
– Sanacija kolovoza i izrada pješačke staze na cesti R444 Breza-Vareš – 900.000,00 KM;
– Izgradnja kružnog toka na spoju cesta R443 i R445 u Visokom – 550.000,00 KM;
– Rekonstrukcija mosta u naselju Lašva na cesti R445 Lašva-Bilješevo – 300.000,00 KM;
– Modernizacija dijela regionalne ceste R444a Vareš-Pogar-Luke – 300.000,00 KM;
– Izgradnja kružne raskrsnice u Čajdrašu na cesti R413a – 300.000,00 KM;
– Izgradnja kružne raskrsnice u Zavidovićima na spoju cesta R465 i R467 – 300.000,00 KM;
– Izrada pješačke staze u naselju Piljužići na cesti R474 – 270.000,00 KM;
– Modernizacija dijela regionalne ceste R466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri – 250.000,00 KM;
– Modernizacija dionica regionalne ceste R465 na području Maglaja – 200.000,00 KM;
– Modernizacija dijela regionalne ceste R474a u Usori – 200.000,00 KM;
– Nastavak radova na modernizaciji regionalne ceste R445, dionica Tetovo-Banlozi – 200.000,00 KM;

Vrijedi istaknuti da je za redovno održavanje regionalnih cesta predviđeno 5,96 miliona KM, za zimsko održavanje regionalnih cesta 430.000 KM, a za obnovu i vanredno održavanje regionalnih cesta 2,93 miliona KM.

Također, planirano je 450.000 za eksproprijaciju zemljišta za različite projekte, a posebno istaknuta aktivnost je izrada projektno-tehničke dokumentacije, za što je predviđeno 265.000 KM, čime se stvaraju pretpostavke da i u narednim godinama građani ZDK-a dobijaju nove projekte i najbolje moguće uslove na cestama.

Izvor: FB/Arnel Isak