Kuća Fuada Kasumovića izgrađena nelegalno: Uzurpirao državnu imovinu, gradio u vodozaštitnoj zoni

Kuća Fuada Kasumovića izgrađena nelegalno: Uzurpirao državnu imovinu, gradio u vodozaštitnoj zoni

Kriminalac koji svoj kriminal skriva optužujući druge da su kriminalci. Tako bi se, vjerovatno, najlakše mogao opisati gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.

Nebrojene su afere koje se vezuju za prvog čovjeka Zenice, koji nadaleko i naširoko sramoti jedan od najvećih bh. gradova, a posebno je upamćena afera Zenicatrans, zbog koje ga je uhapsila SIPA i zbog koje je proveo nekoliko sedmica u pritvoru. No, ostavimo te afere po strani, jer ako ih budemo nabrajali trebat će nam i više od jednog teksta. Ovog puta govorimo o kući Fuada Kasumovića koja najbolje ocrtava njegovu bahatost i kriminal kojim je spreman da se bavi zarad ličnih interesa.

Prema javnim i svima dostupnim podacima, koje bilo koji građanin može pronaći na portalu Federalne geodetske uprave (Katastar.ba), moguće je vidjeti da je Fuad Kasumović svoju kuću u zeničkom naselju Perin Han izgradio na državnoj imovini, potpuno nelegalno i nezakonito.

Riječ je o vodozaštitnom području koje, kako samo ime kaže, štiti naše daleko najvažnije resurse i bogatstva – vode, a na kojem je Fuad Kasumović izgradio kuću, iako ne bi smjela postojati nikakva mogućnost da dobije građevinsku dozvolu za gradnju bilo kakvog objekta na ovom lokalitetu.

Naime, njegova kuća i pomoćni objekt izgrađeni su najvećim dijelom na parceli 395/4, u katastarskoj općini Perin Han, površine 450 kvadratnih metara. No kako je to, u njegovom istinskom maniru, Kasumoviću bilo malo odlučio je uzurpirati i dio parcele 1343/5, koja se u katastarskim knjigama vodi kao Jozića Potok, jer kroz nju i protiče potok, zbog čega je ovo zaštićeno vodno područje.

U vrtićima i školama ZDK-a počinje realizacija obaveznog predškolskog programa za 2.552 djece
A pošto je „malo mačku teleća glava“, uz vodozaštitno područje gradonačelnik Zenice uzurpirao je i dio takozvanog cestovnog pojasa, uz koji je postavio betonski zid mimo svih standarda i propisa.

Iz svega navedenog jasno je koliko zenički gradonačelnik zapravo ne mari ni za kakve zakone i zakonske propise, koliko njegova samovolja vlada zeničkim naseljima i koliko zapravo radi šta mu je ćejf. Njemu nije problem koristiti i imovinu svih građana da bi sebi izgradio lijepu kuću. Njemu nije problem dobiti građevinsku dozvolu za vodozaštitne područje, dok građani za potpuno legalnu gradnju takve dozvole čekaju mjesecima.

A za to vrijeme, inspekcijski organi koji, isto kao i bilo koji građanin, imaju mogućnost da jednostavnim posjetom portalu Katastar.ba utvrde sve nepravilnosti pri gradnji kuće Fuada Kasumovića, zapravo rade posao koji im njihov „šef“ naredi. Tako, umjesto da zaista traže kriminal i nepravilnosti u građevinarstvu, inspektori uznemiravaju zeničke porodice koje nisu podobne režimu Fuada Kasumovića, po njegovom nalogu izvode filmske akrobacije pri rutinskim pregledima kuća ministara u Vladi ZDK-a.

Jer najvažnije je da je „šef“ iz Gradske uprave Zenica miran, a to što provodi samovolju nad građanima i građankama Zenice i što je gradsku administraciju koristi kao aparat za vlastite obračune, nije veliko opterećenje.

Ali do kada će građani i građanke Zenice moći da trpe ovakav kriminal, koji više ni ne skriva?!?

Izvor: direktno.ba