Koordinacija boračkih udruženja ARBiH protiv prijedloga o izmjenama i kršenju nacionalnog omjera u Vladi ZDK

Koordinacija boračkih udruženja ARBiH protiv prijedloga o izmjenama i kršenju nacionalnog omjera u Vladi ZDK

Povodom najave da će se pred zastupnicima u Skupštini ZDK naći prijedlog o ukidanju nacionalnog omjera u Vladi ZDK, danas se oglasila Koordinacija boračkih udruženja Armije RBiH. Saopćenje prenosimo u cjelosti:

Koordinacija boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine koristi ovu priliku da iznese svoj stav povodom najavljenih aktivnosti nove skupštinske većine, a u smislu donošenja Izmjena Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona. Članom 6. stav (4) važećeg Zakona o Vladi definisana je nacionalna struktura članova Vlade (Premijera i ministara) gdje je decidno navedeno da u Vladi mora biti sedam Bošnjaka, dva Hrvata i dva Srbina. Međutim prijedlog novog sastava Vlade ni izbliza ne odgovara odredbama gore pomenutog Zakona s obzirom na činjenicu da se tri predložena člana Vlade izjašnjavaju kao Hrvati, dok su se određeni predloženi članovi Vlade u ranijem periodu izjašnjavali kao ostali.

Ističemo da su najavljene aktivnosti nedopustive, te da se istim direktno šteti i bošnjačkom i hrvatskom narodu. Uzmemo li u obzir popis stanovništva iz 1991. godine po kojem je Bošnjaka bilo 57,90%, Hrvata 18,63% i Srba 15,32%, a prema popisu iz 2013. godine Bošnjaka 82,17%, Hrvata 12,02% i Srba 1,521% , najavljene izmjene u budućnosti mogu lahko dovesti do jednonacionalne Vlade ZDK, a samim tim isto bi rezultiralo forsiranjem i nametanjem jednonacionalnih interesa, a što direktno nanosi štetu stanovništvu Zeničko-dobojskog kantona.

Smatranja smo da ovakve ishitrene odluke, kojima se zadovoljavaju interesi pojedinaca, unaprijed oslikavaju sliku toga šta se može očekivati od buduće Premijerke i Vlade kojima bi trebala biti jedina zadaća da vode brigu o svim narodima u ovom Kantonu. Insistiramo na zaštiti naših Ustavnih prava za koje smo se borili i živote davali, i naglalavamo da ćemo se boriti i protiv ovakvih štetnih djelovanja nove većine.

Izvor: zenicablog.com