Kantonalni sud Zenica donio mjeru u procesu “Autobuska stanica”: Gradu Zenica zabranjeno otuđenje ili opterećenje nekretnina “Zenicatransa”

Kantonalni sud Zenica donio mjeru u procesu “Autobuska stanica”: Gradu Zenica zabranjeno otuđenje ili opterećenje nekretnina “Zenicatransa”

Kantonalni sud Zenica, postupajući po Prijedlogu Kantonalnog tužiteljstva Zeničko dobojskog kantona, u ponovljenom postupku, dana 21.03.2022. godine, donio je nepravomoćno Rješenje o određivanju mjere osiguranja, kojim se Zabranjuje Gradu Zenica otuđenje i opterećenje nekretnina ili stvarnih prava upisanih na nekretnini uz zabilježbu zabrane u zemljišnim knjigama i to na nekretnini upisanoj kod Općinskog suda u Zenici, zemljišno knjižni ured, vlasništvo 1/1 Grad Zenica, označena kao k.č. broj: 557/2, upisana u ZK uložak 1465 KO Zenica I, u naravi autobuska stanica, poslovna zgrada u privredi površine 2285 m2, uz zabilježbu zabrane u zemljišnim knjigama Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda Zenica.

Navedena mjera obezbjeđenja po ovome rješenju može trajati najduže 1 godinu dana, računajući od dana 12.07.2021. godine do 12.07.2022. godine ili do druge odluke suda.

Privremena mjera osiguranja imovinske koristi određena je u cilju osiguranja imovinske koristi za koju postoji osnov sumnje da je pribavljena krivičnim djelom.

Izvor: zenicablog.com