JU O.Š. Ćamil Sijarić Nemila domaćin XXVI kantonalnog takmičenja iz matematike za učenike osnovnih škola (FOTO)

JU O.Š. Ćamil Sijarić Nemila domaćin XXVI kantonalnog takmičenja iz matematike za učenike osnovnih škola (FOTO)

U subotu 18. marta, u Osnovnoj školi “Ćamil Sijarić” Nemila, održano je Kantonalno takmičenje u matematici za učenike osnovnih škola. Na takmičenju je učestvovalo 118 učenika iz 45 škola i 11 općina/gradova Zeničko-dobojskog kantona: Breza, Doboj-Jug, Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj, Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica, Žepče. Prisutnim nastavnicima i takmičarima najprije se obratio direktor škole Ahmed Buljubašić i čestitao im na postignutom rezultatu na Gradskom takmičenju koji im je omogućio plasman na Kantonalno takmičenje. Takmičarima je poželio da i danas dokažu i pokažu svoje znanje, da uživaju i nauče nešto novo, te da ovaj dan pamte sa osmjehom na licu. Nakon obraćanja direktora škole, uslijedio je prigodan program koji su pripremili nastavnici i učenici od prvog do petog razreda. Nakon programa, prisutnima se obratila ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, Draženka Subašić, koja je i svečano otvorila XXVI kantonalno takmičenje iz matematike za učenike osnovnih škola. Takmičenje je počelo u 10,00h i trajalo je dva sata. U pauzi, dok su komisije ocjenjivale i bodovale radove, učenici imali pripremljen ručak i priliku pogledati predstavu ”Put po svijetu” u Domu kulture Nemila. U međuvremenu Komisija za pregled i ocjenjivanje učeničkih radova i Centralnu komisija, nakon nekoliko sati ocjenjivanja i bodovanja, napravili su rang listu najboljih mladih matematičara po kategorijama koji su prošli na Federalni nivo takmičenja:

Šesti razred:
1. Suljić Bakir, OŠ ”Meša Selimović” Zenica, 73 boda
2. Meštrić Almir, OŠ ”Mak Dizdar” Zenica, 70 bodova
3. Čišija Emin, OŠ ”Kulin Ban” Visoko, 69 bodova
4. Hadžikadunić Adnan, OŠ ”1.Mart” Tešanj, 65 bodova
5. Smajić Medžid, OŠ ”Džemal Bijedić” Tešanj, 59 bodova

Sedmi razred:
1. Fišek Ahmed, OŠ ”Musa Ćazim Ćatić” Visoko, 74 boda
2. Hasanbašić Farah, OŠ ”Meša Selimović” Zenica, 70 bodova
3. Omanović Džena, OŠ ”Mula Mustafa Bašeskija” Visoko, 69 bodova
4. Begović Nejra, OŠ ”Mula Mustafa Bašeskija” Visoko, 64 boda
5. Jašarspahić Azra, OŠ ”Hamdija Kreševljaković” Kakanj, 61 bod

Osmi razred:
1. Ćorić Adin, OŠ ”Miroslav Krleža” Zenica, 74 boda
2. Beganović Uma, OŠ ”Musa Ćazim Ćatić” Zenica, 58 bodova
3. Čolan Fatima, OŠ ”Vareš Majdan” Vareš, 56 bodova
4. Jašarspahić Džena, OŠ ‘’15.April” Kakanj, 52 boda
5. Omanović Tarik, OŠ ”Mula Mustafa Bašeskija” Visoko, 44 boda

Deveti razred:
1. Cerić Ida, OŠ ”Skender Kulenović” Zenica, 94 boda
2. Bešlagić Zlatan, OŠ ”Musa Ćazim Ćatić” Zenica, 76 bodova
2. Hrustić Sumeja, OŠ ”Skender Kulenović” Zenica, 76 bodova
4. Agić Malik, OŠ ”Žepče” Žepče, 75 bodova
5. Moštro Amer, OŠ ”Hamdija Kreševljaković” Kakanj, 75 bodova

Diplome i nagrade za najbolje učenike uručili su direktor škole Ahmed Buljubašić i stručna savjetnica za oblast obrazovanja Aldiana Numanović, koja je ujedno učestovala u organizaciji ovog takmičenja. Gosti su izrazili zadovoljstvo uspješno održanim takmičenjem te ga smatraju jednim od najbolje organizovanih do sada. Pored resornog Ministarstva i Pedagoškog zavoda Zenica, podršku u organizaciji takmičenja dali su MZ Nemila, Alen Kapković, Vijeće roditelja, t.r. Brat Nerko, PD ”BOSS” Nemila, t.r. ”MeRi” Nemila, Pekara ”Imamović” Nemila i OI ”Safet Ribić” Nemila.