JAVNI POZIVI: Ministarstvo za privredu ZDK – subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za 2022. godinu

JAVNI POZIVI: Ministarstvo za privredu ZDK – subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za 2022. godinu

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa Programom razvoja male privrede Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2024. godina, danas je objavilo javne pozive za dodjelu sredstava po Programu utroška budžetskih sredstava u 2022. godini (subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima).
Sredstva za ovu namjenu planirana su Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/22), na poziciji Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 3.100.000,00 KM.

U skladu sa raspoloživim sredstvima objavljeno je 9 (devet) javnih poziva i to:
1. Javni poziv za odabir korisnika „Programa podrške razvoju konkurentnosti privrede (investiranje u opremu, obuke radne snage, promocija i sajmovi, standardi ikontrola kvalitete, patenti)“ za 2022. godinu;
2. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju investicija kod obrta i obavljanje djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata;
3. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namjenjenih subvencioniranju projekata turističke infrastrukture i suprastrukture;
4. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju projekata razvojnih agencija;
5. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namjenjenih za subvencioniranje (regresiranje) kamata po kreditima odobrenim u period 2020. – 2022. godina po osnovu Kreditno-garancijskog fonda Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
6. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata.
7. Javni poziv za podršku samozapošljavanja i razvoju start up-a,
8. Javni poziv podrška samozapošljavanju i privrednim subjektima u it sektoru za kreiranje i izvoz digitalnih rješenja.
9. Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundiranje) finansijskih sredstava namijenjenih podršci razvoja ženskog poduzetništva.

Javni pozivi sa pratećom dokumentacijom dostupni su na linku:

https://zdk.ba/javni-pozivi