Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu

Na osnovu člana 35. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023.
godinu. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/23), kao i člana 6. Programa
utroška sredstava sa Tekućeg Transfera za sport, Broj: 02-11-5111/23, od 30.03.2023. godine,
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje:

JAVNI POZIV
za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona
za 2023. godinu

Više na: zdk.ba