JAVNI POZIV: Dodjela sredstava iz Programa utroška finansijskih sredstava – Ured premijera

JAVNI POZIV: Dodjela sredstava iz Programa utroška finansijskih sredstava – Ured premijera

Javni poziv za dodjelu sredstava iz Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, pozicija “Tekući transferi i drugi tekući rashodi”

Više na: zdk.ba