JAVNI OGLASI: Gradska uprava Visoko zapošljava – 21 radno mjesto

JAVNI OGLASI: Gradska uprava Visoko zapošljava – 21 radno mjesto

Javnj konkursi za popunu radnih mjesta u Gradu Visoko objavljeni 28.04.2022. godine na web stranici Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Radna mjesta:
– Pomoćnik gradonačelnika za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina – 1 (jedan) izvršilac
– Pomoćnik gradonačelnika za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove – 1 (jedan) izvršilac
– Pomoćnik gradonačelnika za opću upravu i zajedničke poslove – 1 (jedan) izvršilac

– Šef Odsjeka za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina u Službi za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina – 1 (jedan) izvršilac
– Šef Odsjeka za infrastrukturu u Službi za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i
inspekcijske poslove – 1 (jedan) izvršilac
– Šef Odsjeka za inspekcijske poslove u Službi za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove – 1 (jedan) izvršilac
– Šef Odsjeka za javne nabavke u Službi za opću upravu i zajedničke poslove – 1 (jedan) izvršilac

– Viši stručni saradnik za pripremu i realizaciju projekata u Odsjeku za infrastrukturu – 1 (jedan) izvršilac
– Stručni saradnik za komunalne poslove i poslove zaštite okoline u Odsjeku za
ekologiju i komunalne poslove – 1 (jedan) izvršilac
– Stručni saradnik za poslove planiranja i projektovanja u Odsjeku za urbanizam i
prostorno planiranje – 1 (jedan) izvršilac
– Stručni saradnik za upravno-pravne poslove u Odsjeku za boračko-invalidsku zaštitu – 1 (jedan) izvršilac
– Viši stručni saradnik za upravno-pravne poslove u Odsjeku za imovinsko – pravne,
geodetske poslove i katastar nekretnina – 1 (jedan) izvršilac
– Stručni saradnik za geodetske poslove u Odsjeku za imovinsko – pravne, geodetske
poslove i katastar nekretnina – 2 (dva) izvršioca

– Stručni saradnik za upravno – pravne poslove u Odsjeku za urbanizam i prostorno planiranje – 1 (jedan) izvršilac
– Stručni saradnik za praćenje i analizu rada javnih ustanova, javnih preduzeća,
udruženja i sportskih kolektiva u Odsjeku za društvene djelatnosti – 1 (jedan) izvršilac
– Stručni saradnik za poslove mjesnih zajednica u Službi za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove – 1 (jedan) izvršilac
– Komunalno – putni inspektor u Odsjeku za inspekcijske poslove – 1 (jedan) izvršilac
– Stručni saradnik za ekonomske poslove i poslove protokola u Službi Kabineta
gradonačelnika – 1 (jedan) izvršilac
– Stručni saradnik za poslove opće uprave, upravno – pravne poslove – matičar i
koordinator rada u Centru za pružanje usluga – 1 (jedan) izvršilac
– Stručni saradnik za poslove javnih nabavki u Odsjeku za javne nabavke – 1 (jedan) izvršilac

Više na: adsfbih.gov.ba