JAVNI OGLAS: Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK – 7 izvršilaca na neodređeno vrijeme

JAVNI OGLAS: Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK – 7 izvršilaca na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 26/16, 89/18 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 8/19, 6/20 i 19/20), člana 6. i člana 7. Pravilnika o radu broj: 01-100-52-442/21 od 28.10.2021. godine i broj: 01-100-81-709/22 od 27.07.2022. godine, člana 2. i člana 6. Procedura za provođenje postupka prijema u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-100-71-635/22 od 08.04.2022. godine i Odluke o potrebi prijema u radni odnos, broj: 01-30-15095/22 od 26.10.2022. godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

broj: 01-30-15096/22 od 28.10.2022. godine

I – Radna mjesta i trajanje ugovora o radu:

  1. “Samostalni stručni saradnik iz oblasti farmacije” – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca
  2. “Kontrolor izvršenja ugovora sa zdravstvenim ustanovama – mjesto obavljanja: Zenica” – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca
  3. “Samostalni stručni saradnik za ekonomske poslove” – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca
  4. “Knjigovođa materijalnih troškova – blagajnik” – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 30 (trideset) dana
  5. “Referent za obradu recepata” – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 30 (trideset) dana
  6. “Referent za sprovođenje zdravstvenog osiguranja” – 3 (tri) izvršioca na neodređeno vrijeme uz probni rad od 30 (trideset) dana – mjesto rada: Doboj Jug (1), Zavidovići (1) i Žepče (1)
  7. “Rukovodilac poslovnice Maglaj”– 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca

Više na:

Izvor: zdk.ba