JAVNI OGLAS: Univerzitet u Zenici – 8 izvršilaca

JAVNI OGLAS: Univerzitet u Zenici – 8 izvršilaca

Na osnovu Odluke Odluke Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama u kojima se plaće i druge naknade zaposlenih u cjelosti ili djelimično finansiraju iz Budžeta Zeničkog-dobojskog kantona, broj: 02-30-10491/23 od 09.10.2023. godine i Odluke Rektora Univerziteta u Zenici, broj: 01-10-15-3483/23, od 11.10.2023. godine, a u vezi s Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 9/23 i 14/23) i Pravilnikom o radu JU Univerzitet u Zenici, JU Univerzitet u Zenici sa sjedištem Fakultetska broj 3., Zenica, objavljuje

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenih radnih mjesta na Univerzitetu u Zenici

 1. Mašinski fakultet
  Spremačica, NS (I stepen obrazovanja) osnovna škola – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
 2. Politehnički fakultet
  Sekretar OJ, VSS (VII stepen obrazovanja) ili prvi ciklus studija 240 ECTS) pravnog smjera – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
 3. Institut “Kemal Kapetanović”
  a) Certifikator u Tijelu za certificiranje, VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS) tehničkog smjera – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme
  b) Viši laborant, VSS/VŠS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240ECTS/VI stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 180ECTS) IT tehnologije – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
  c) Viši laborant, VSS/VŠS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240ECTS/VI stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 180ECTS) inženjer elektrotehnike elektroenergetskog smjera – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
 4. Studentski centar
  Tehnički (poslovni) sekretar, SSS (IV stepen obrazovanja) društvenog/tehničkog smjera – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
 5. Rektorat
  a) Stručni saradnik za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS) profesor engleskog jezika – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
  b) Stručni saradnik za javne nabavke u Službi za finansijske, knjigovodstvene i poslove javne nabavke, Odjeljenje za javne nabavke Univerziteta u Zenici, VSS (VII stepen obrazovanja ili ciklus studija 240 ECTS) ekonomskog/pravnog smjera – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

Cjelokupan tekst javnog oglasa u prilogu:

Izvor: zdk.ba