JAVNI OGLAS: Stručna služba Vlade – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

JAVNI OGLAS: Stručna služba Vlade – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije
Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika u Stručnoj službi Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Radno mjesto:
– Stručni saradnik sistema upravljanja kvalitetom – audit – 1 (jedan) izvršilac.

Tekst oglasa u prilogu:

Više na: adsfbih.gov.ba