JAVNI OGLAS: RMK promet d.d. Zenica – 2 izvršioca

JAVNI OGLAS: RMK promet d.d. Zenica – 2 izvršioca

Na osnovu člana 20. i 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH” broj: 26/16, 89/18, 23/20, 49/21 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u ZDK (“Službene novine ZDK” broj: 8/19, 9/23 i 14/23) i člana 115. Statuta rmk promet d.d. Zenica, Direktor rmk promet d.d. Zenica, je dana 17.01.2024.g., donio Odluku kojom raspisuje:

K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Raspisuje se Konkurs za prijem u radni odnos 2 radnika na određeno vrijeme, kako slijedi:

1.”Pomoćni radnik”- na parkingu (naplata usluga parkinga), sa osnovnom neto plaćom 619,00 KM, sa 1 godinom radnog iskustva, na period od 2 godine.

2.”Pomoćni radnik”- u poslovnoj zgradi (obilazak poslovne zgrade radi uočavanja kvarovai nadziranje radova na istoj), sa osnovnom neto plaćom 619,00 KM, sa 1 godinom radnog iskustva, do povratka radnika sa bolovanja a najduže na period od 1 godine.

Tekst oglasa u prilogu:

Izvor: rmkpromet.ba