JAVNI OGLAS: “Regionalna deponija Mošćanica” d.o.o – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

JAVNI OGLAS: “Regionalna deponija Mošćanica” d.o.o – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Privredno društvo ”Regionalna deponija Mošćanica” d.o.o. Zenica raspisuje javni oglas
za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:
1. Referent za javne nabavke i prodaju – jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme.

Izabrani kandidat će sa Poslodavcem zaključiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme.
Izabrani kandidat će biti raspoređen u Službi za ekonomsko-finansijske poslove. Ugovor o radu zaključuje se na puno radno vrijeme (40 radnih sati sedmično) u skladu sa Zakonom o radu a raspored radnog vremena je regulisan Odlukom direktora.
Osnovna plata radnog mjesta iznosi: 1.500 KM.

Izvor: zenica.ba