JAVNI OGLAS: Općinski sud u Zenici – 2 izvršioca

JAVNI OGLAS: Općinski sud u Zenici – 2 izvršioca

Na osnovu člana 31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“,broj:38/05,22/06,63/10,7/13 i 52/14),člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 49/05), u vezi sa Odlukom Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama u kojima se plaće i druge naknade zaposlenih u cjelosti ili djelimično finansiraju iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-30-14655-2/21  od 07.12.2021. godine predsjednica Općinskog suda u Zenici Dženana Brković objavljuje

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u

Općinskom sudu u Zenici

1 „Viši referent- sudski asistent- daktilograf –   2 (dva) izvršioca na određeno vrijeme, a najduže do povratka namještenica sa porodiljskog odsustva

Izvor: opsud-zenica.pravosudje.ba