JAVNI OGLAS: Kantonalno tužilaštvo ZDK – 4 izvršioca

JAVNI OGLAS: Kantonalno tužilaštvo ZDK – 4 izvršioca

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva Zeničko-dobojskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnom tužilaštvu/tužiteljstvu Zeničko-dobojskog kantona

Radna mjesta:
01. Šef računovodstva – 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni savjetnik – saradnik – istražitelj u Uredu Glavnog tužitelja – 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni savjetnik – saradnik – istražitelj – 2 (dva) izvršioca

Tekst oglasa u prilogu:

Izvor: adsfbih.gov.ba