JAVNI OGLAS: Kantonalna bolnica Zenica – 56 radnih mjesta

JAVNI OGLAS: Kantonalna bolnica Zenica – 56 radnih mjesta

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH („Službene novine F BiH“, broj: 26/16, 89/18 i 23/20), odredaba Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 8/19), Procedure prijema u radni odnos JU Kantonalne bolnice Zenica od 18.07.2019. godine i Pravilnika o radu JU Kantonalne bolnice Zenica (broj: 00-1-02-33-1/21 od 19.01.2021. godine), direktor raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos u JU KBZ