JAVNI OGLAS: JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj

JAVNI OGLAS: JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj

Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj, člana 4. Pravilnika o radu (broj:926/26), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7-390/22., VD Direktor Prim.dr.Emir Smailbegović,spec.ginekolog i akušer, raspisuje O G L A S za prijem u radni odnos

Više na: dztesanj.ba