JAVNI OGLAS: JU KBZ ZENICA – 47 radnih mjesta

JAVNI OGLAS: JU KBZ ZENICA – 47 radnih mjesta

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 26/16, 89/18 i 23/20), odredaba Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 9/23) i Uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona”, broj: 14/23), Procedure prijema u radni odnos JU Kantonalne bolnice Zenica od 18.07.2019. godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javna ustnova Kantonalna bolnica Zenica, broj: 00-1-02-1033-3/22 od 05.10.2022. godine, člana 9. Pravilnika o radu JU Kantonalne bolnice Zenica, broj: 00-1-02-33-1/21 od 19.01.2021. godine, Odluke o potrebi prijema u radni odnos, broj: 01-02-970/23 od 22.12.2023. godine i Obavijesti o javnom oglasu, broj: 01-02-970-1/23 od 2, direktor raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos u JU kantonalna bolnica Zenica

Tekst oglasa u prilogu:

Izvor: zdk.ba