JAVNI OGLAS: JU Centar za socijalni rad Zenica – 2 izvršioca na neodređeno vrijeme

JAVNI OGLAS: JU Centar za socijalni rad Zenica – 2 izvršioca na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( „Službene novine FBiH“ broj: 16/26 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu ( „Službene novine Ze-do kantona“, broj: 08/19, 06/20 i 19/20), člana 7. Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad Zenica, broj: 04/1-04-1-490/21 od 07.06.2021. godine, Saglasnosti Gradonačelnika Grada Zenica, broj: 02-45-1080/22 od 31.01.2022. godine i Odluke direktora o prijemu radnika u radni odnos, broj: 02/1-04-5-107/22-2 od 29.03.2022. godine, JU Centar za socijalni rad Zenica raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos

Radna mjesta i trajanje ugovora o radu:
1. Referent za poslove dječije zaštite – jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme i
2. Spremaćica – jedan ( 1) izvršilac na neodređeno vrijeme.

Izvor: zenica.ba