JAVNI OGLAS: JU „Centar za socijalni rad“ Zavidovići zapošljava…

JAVNI OGLAS: JU „Centar za socijalni rad“ Zavidovići zapošljava…

Javna ustanova „Centar za socijalni rad“ Zavidovići prima u radni odnos radnike na sljedeća radna mjesta:

Viši stručni saradnik za poslove dječije i porodične zaštite, 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, probni rad šest (6) mjeseci, puno radno vrijeme, mjesto rada Zavidovići.

Viši obračunski referent – blagajnik, 1 (jedan) izvršilac, na određeno vrijeme, 1 (jedna) godina, probni rad tri (3) mjeseca, puno radno vrijeme, mjesto rada Zavidovići.

Izvor: zavidovići.ba