JAVNI OGLAS: JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK – 4 izvršioca na neodređeno vrijeme

JAVNI OGLAS: JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK – 4 izvršioca na neodređeno vrijeme

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona

Broj: 01-34-1-2-1/23
Zenica, 15.06.2023. godine

Na osnovu člana 20. a) Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj: 26/16, 89/18 i 44/22), odredaba Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskog kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 9/23) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 01-34-1-2/23 od 14.06.2023. godine, direktor raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona
sa sjedištem u Zenici, ulica Saliha Cakana Mulalića br. 5, objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos za sljedeća radna mjesta:
(1) Saradnik za otkrivanje, procjenu, praćenje i upućivanje djece s teškoćama u razvoju – Logoped

(2) Saradnik za otkrivanje, procjenu, praćenje i upućivanje djece s teškoćama u razvoju – Socijalni radnik

(3) Saradnik za otkrivanje, procjenu, praćenje i upućivanje djece s teškoćama u razvoju – Psiholog

(4) Saradnik za otkrivanje, procjenu, praćenje i upućivanje djece s teškoćama u razvoju – Edukator-rehabilitator

Tekst oglasa u prilogu:

Izvor: zdk.ba